Page 4 - Dental design br. 4 - 2021
P. 4

4                                   ❧ Dental Desing | Broj 4 | prosinac 2021.
   MATERIJALI ZA PODLAGANJE
   Sintetički polimeri osnovni su materijal za izradu baza proteza.
   Riječ je o umjetnim smolama koje se često primjenjuju u dental-
   noj medicini, posebice u protetici, najviše kao akrilni polimeri
   (3). Njihova su svojstva čvrstoća, trajnost, preciznost, dimen-
   zijska i kemijska stabilnost, biokompatibilnost, stabilnost boje,
   dobra estetska svojstva te jednostavno korištenje i popravak (7).
   Iako je u širokoj upotrebi, akrilat ima i nedostataka. Tako su
   problemi koji najčešće nastaju pri polimerizacijskim postupci-
   ma plinska poroznost, granularnost, zaostatni monomer i poli-
   merizacijska kontrakcija (3).                 Slika 4. Pacijent u centričnom položaju


   Podjela materijala za podlaganje :            Hladnopolimerizirajući materijali trajno su rješenje, ali imaju
                                velik nedostatak – potiču egzotermnu reakciju tijekom procesa
    1. prema konzistenciji – tvrdi i meki
                                polimerizacije, što može rezultirati opeklinama na sluznici. Za
    2. prema trajnosti – dugotrajni i kratkotrajni     direktno podlaganje češće se odabiru mekani materijali, ali tre-

    3. prema kemijskom sastavu – akrilatna i silikonska osnova ba voditi računa o redovitim zamjenama toga sloja s obzirom na
    4. prema načinu polimerizacije – toplopolimerizirajući,  to da s vremenom gubi elastičnost.
      hladnopolimerizirajući, svjetlosnopolimerizirajući, mi- Postupak direktnog podlaganja :
      krovalnopolimerizirajući               1. čišćenje i dezinfekcija proteze

                                 2. uklanjanje sloja akrilata kako bi se stvorio prostor za novi
                                  materijal
                                 3. premazivanje ležišta baze proteze adhezivom (slika 1.)

                                 4. premazivanje zuba i poliranih površina izolatorom poput
                                  vazelina ili glicerina (slika 2.)

                                 5. premazivanje sluznice ležišta tankim slojem izolatora
                                 6. miješanje praha i tekućine u omjeru koji preporučuje pro-
                                  izvođač ili je omjer već pripremljen u kartuši ako je riječ o
                                  silikonskom materijalu za mekano podlaganje
        Slika 3. Postavljanje zamiješanog akrilatnog
        materijala na bazu proteze   METODE PODLAGANJA POTPUNE PROTEZE
   Direktno podlaganje

   Direktno podlaganje proteze obavlja se ambulantno, izravno u
   ustima pacijenta. Tim postupkom izvode se funkcijske kretnje u
   fiziološkom okruženju i rubovi proteze adaptiraju se prema in-
   dividualnim navikama (8). Potrebno je zatvorenih usta pričekati
   stvrdnjavanje materijala u položaju centrične relacije.
   Podlagati se može tvrdim i mekim materijalima, ovisno o in-
   dikaciji. Indikacije su uvijek blage korekcije, poput nadoknade
   resorbiranoga tkiva novim tankim slojem akrilata na dnu baze
   proteze u svrhu poboljšanja retencije protetičkoga nadomjestka.
   Praktična strana direktnog podlaganja jest činjenica da pacijent
   ne mora ostati bez svojeg nadomjestka, nego se postupak može   Slika 5. Zagrijavanje termoplastičnog materija-
                                    la i postavljanje na rubove proteze kao priprema
   završiti u jednom posjetu. Postupak je kontraindiciran u slučaju  za funkcijski otisak
   poremećene horizontalne relacije i hiperosjetljive sluznice (9).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9