Page 5 - Dental design br. 4 - 2021
P. 5

5
     ❧ Dental Desing | Broj 4 | prosinac 2021.    7. nanošenje pripremljene smjese špatulom na ležište baze
      proteze dok ne dođe u tjestastu fazu kada se unosi u usta
      (slika 3.)
    8. terapeut pacijenta vodi u centrični položaj do kontakta s
      antagonistima (slika 4.)
    9. terapeut obavlja pasivne funkcijske kretnje, a pacijent ak-
      tivne

    10. poslije završene polimerizacije skalpelom se uklanja višak
      materijala
    11. obrada rubova te poliranje
    12. provjera retencije, stabilizacije i okluzijskih odnosa
                                  Slika 7. Izlijevanje radnog modela


                                 3. miješanje silikonskog materijala za funkcijski otisak
                                 4. nanošenje otisnog materijala špatulom na ležište baze
                                  potpune proteze i unošenje u usta

                                 5. mukodinamički otisak selektivnim pritiskom
                                 6. terapeut pacijenta vodi u centrični položaj do kontakta s
                                  antagonistima

                                 7. nakon stvrdnjavanja otisnog materijala proteza se vadi iz
                                  usta i dezinficira

                                 8. priprema proteze s otisnim materijalom za transport i ki-
                                  vetiranje (slika 6.)
                                 9. u laboratoriju se izlijeva radni model od tvrde sadre (slika
                                  7.)
                                 10. proteza se s modelom ulaže u kivetu

      Slika 6. Priprema proteze s otisnim materijalom    11. kiveta i model zajedno s protezom premazuju se izolato-
                                  rom
   Indirektno podlaganje                   12. u kivetu se dodaje netom zamiješana sadra te se ulaže u
   Indirektno podlaganje obavlja se u dentalnom laboratoriju, što  model s protezom (slika 8.)
   znači da je pacijent barem jedan dan bez svojega mobilnog pro-
   tetičkog nadomjestka. Tom metodom nadomješta se kompletno
   dno ležišta baze proteze i njezini rubovi. U dentalnom labora-
   toriju koriste se toplopolimerizirajući, tvrdi akrilati kojima se
   dobivaju povoljnija svojstva u odnosu prema hladnopolimerizi-
   rajućim materijalima koji se koriste pri direktnom podlaganju.
   U prvom redu manje su porozni te zato mehanički i higijenski
   superiorniji (3).
   Postupak indirektnog podlaganja:

    1. zagrijavanje termoplastičnog materijala ili postavljanje
      silikona za otiskivanje rubova na postojećoj protezi (slika
      5.)
                                Slika 8. Ulaganje modela u kivetu
    2. terapeut obavlja pasivne kretnje, a pacijent aktivne
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10