Page 8 - Dental design br. 4 - 2021
P. 8

8                        Program podizanja razine
                                       ❧ Dental Desing | Broj 4 | prosinac 2021.


                            oralnog zdravlja 2020. - 2022.
      Općenito o projektu


      Hrvatska komora dentalne medicine od veljače 2021. do
      srpnja 2023. godine provodi projekt „Program podizanja
      razine oralnog zdravlja 2020.-2022.“ s ciljem unapređe-
      nja zdravstvene zaštite i doprinosa održivosti zdravstve-
      nog sustava kroz edukaciju zdravstvenih djelatnika u
      području dentalne medicine. Vrijednost projekta iznosi
      9.671.209,76 kuna, a u cijelosti je financiran sredstvima
      programa Učinkoviti ljudski potencijali Europskog socijal-
      nog fonda.
      Svrha projektnih aktivnosti je unaprijediti znanja i vješti-
      ne zdravstvenih djelatnika, članova Komore dentalne me-
      dicine. Tijekom projekta opremit će se suvremeni prostor
      za edukaciju te će se provesti edukacija za ukupno 500
      sudionika – doktora dentalne medicine, dentalnih tehni-
      čara i dentalnih asistenata.


      Projektne aktivnosti


      1. Opremanje modernog prostora za provođenje edu-
        kacije u manjim grupama.
      Novi edukacijski centar nalazi se u Zagrebu, na adresi
      Kurelčeva 3., a opremljen je modelima fantoma koji si-
      muliraju pacijenta sa kirurškim dodacima što omoguća-
      va izvođenje operativnih dentalnih zahvata u okruženju
      koji vjerno simulira rad na živom pacijentu u ordinacijama
      dentalne medicine i dentalnim laboratorijima.
      2. Održavanje više-modularnih radnih tečajeva za čla-
        nove Hrvatske komore dentalne medicine.
      Radni tečaj je oblik stjecanja novih znanja i vještina pu-
      tem teoretsko – praktične nastave u malim grupama (do
      24 sudionika). Tijekom 2022. godine održat će se ukupno
      27 radnih tečajeva s 264 sudionika:
       • 168 sudionika - doktora dentalne medicine
        (3 modula)
       • 48 sudionika – dentalnih tehničara (2 modula)
       • 48 sudionika – dentalnih asistenata (1 modul)
      3. Održavanje stručnih skupova (kongresa) za članove
        Hrvatske komore dentalne medicine.
      U 2022. - 2023. godini planirano je održavanje dva struč-
      na skupa za ukupno 236 članova Komore.                                                           www.freepik.com/cookie-studio

                                    Projekt je financiran sredstvima programa Učinkoviti
                                      ljudski potencijali Europskog socijalnog fonda
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13