Page 9 - Dental design br. 4 - 2021
P. 9

3
                                                        9 3
          esin
            g | B
              r
        t
         a
         l D
              o
                 o
                  p
                  ad 2021.
               j 3 | li
                 s
                 t
       en
     ❧ D
     ❧ Dental Desing | Broj 4 | prosinac 2021.
     ❧ Dental Desing | Broj 3 | listopad 2021.
   U razdoblju od veljače, 2022. do srpnja, 2023. godine Hrvatska komora dentalne medicine
   provoditi će novi projekt
                  PROGRAM PODIZANJA
              RAZINE ORALNOG ZDRAVLJA


                         2020. - 2022.


                Projekt je financiran sredstvima programa Učinkoviti ljudski potencijali
                         Europskog socijalnog fonda

                                Projektne aktivnosti obuhvaćaju opremanje modernog prostora
                                za provođenje edukacije u manjim grupama, a koji će omogućiti
                                Komori kreiranje sustavnog programa edukacije stručnjaka u
                                primjenama najsuvremenijih metoda liječenja i nakon završet-
                                ka projekta. Novi edukacijski centar bit će opremljen modelima
                                fantoma koji simuliraju pacijenta sa kirurškim dodacima što će
                                omogućiti izvođenje operativnih dentalnih zahvata u okruženju
                                koji vjerno simulira rad na živom pacijentu u ordinacijama den-
                                talne medicine te rad u dentalnim laboratorijima.


       rvatska komora dentalne medicine u suradnji sa
       Ministarstvom zdravstva te Hrvatskim zavodom za
   Hzapošljavanje sudjeluje u projektu „Program podiza-
   nja razine oralnog zdravlja 2020.-2022.“. Navedenim projektom
   provoditi će se radni tečajevi te kongresi za članove Komore.
   Cilj je projekta unapređenje zdravstvene zaštite i doprinos
   održivosti zdravstvenog sustava kroz edukaciju zdravstvenih
   djelatnika u području dentalne medicine. Projekt je u cijelosti
   financiran sredstvima programa Učinkoviti ljudski potencijali
   Europskog socijalnog fonda, a svrha projektnih aktivnosti je
   unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih djelatnika, članova
   Komore dentalne medicine.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14