Page 5 - Smile br. 36 - 2021
P. 5

uVoDnik
        ISSN 1847-4500
    Broj 25
 Ožujak 2019. / Godina 7.
 INFORMATIVNI STOMATOLOŠKI
 ČASOPIS ZA PACIJENTE
 >>
  PAMETNIM LIJEKOVIMA I NOVIM
 Napisala
   METODAMA PROTIV ZLOĆUDNE
  TEMA BROJA:
   BOLESTI U USNOJ ŠUPLJINI
 Ivana Krupić,
 dr.med. dent.
 uvodno
 premda nas od proljeća dijeli tek tri tjedna, zima kao da se tek zahuktava. Vrijeme je teško predvidjeti na duže staze, svakodnevno nosi
 iznenađenja: čas imamo vrlo tople dane koji se naglo izmjenjuju s minusima ili tučom, potom i jakim vrtlozima vjetra, a kako stvari stoje,
 snijeg će nas očito opet zaobići...
 iako je zima bila prilično blaga i topla, nisu izostale prehlade, viroze i gripe.
 uz gripu koju smo očekivali, odnedavno su i u nas otkriveni zaraženi koronavirusom. taj novi virus CoViD 19 širi se svijetom pa je bilo sasvim
 očekivano da će i Hrvatska imati prve oboljele. svijet je odavno globaliziran i bilo je pitanje vremena kada ćemo imati prve zaražene u europi.
 u ovom broju našeg časopisa smile naši stručnjaci opisuju sve one izazove koji stoje pred stomatološkim zdravstvenim djelatnicima.
   uVoDnik
 naime, stomatološke ordinacije i njihovi zdravstveni djelatnici svakodnevno su u doticaju s pacijentima. kako prevenirati zarazne bolesti
 koje se šire aerosolom u ordinacijama, osobito u situacijama kada pacijent ne zna da je zarazan i da je prijenosnik bolesti?
                             ISSN 1847-4500
 kakva je sigurnost zdravlja liječnika stomatologa i osoblja, kako se štite zdravstveni djelatnici od prehlada, gripa, virusnih oboljenja poput
                           Broj 25
 hepatitisa C i slično?            Ožujak 2019. / Godina 7.
 uopće, kako moderna stomatološka znanost odgovara na izazove zaraznih kapljičnih bolesti te ima li razloga gotovo paranoičnom strahu
                       INFORMATIVNI STOMATOLOŠKI
                       ČASOPIS ZA PACIJENTE
 od koronavirusa u našim stomatološkim ordinacijama? u kojim uvjetima i temperaturama taj novi virus, (kao i virus gripe za koju imamo
 cjepivo) - ne može opstati, hoće li s toplim danima ta prijetnja za javno zdravlje napokon nestati?
                          PAMETNIM LIJEKOVIMA I NOVIM
 prioritet nam je, dragi naši čitatelji, educirati vas o novitetima na polju dentalnog i uopće oralnog zdravlja te nadasve poticati svijest o
                          METODAMA PROTIV ZLOĆUDNE
                          TEMA BROJA:
                          BOLESTI U USNOJ ŠUPLJINI
 važnosti prevencije. stoga vam, i u ovom broju, donosimo brojne edukativne članke o tim važnim temama te ako imate neke prijedloge i
 dodatna pitanja o oralnom i dentalnom zdravlju i prevenciji, svakako nam pišite.
 zdravlje i svako dobro želi vam
 ivana krupić, dr. med. dent.
 Glavna urednica


               Slika 2. Medicina 4P – biološki je pristup zdravlju i bolesti; integrira način života,
               okolišne čimbenike, biologiju, biološke markere/biljege, različite molekularno-
               biološke tehnologije i kliničke podatke o pacijentu


   Liječenje pacijenata, na temelju njihovih  Konačno, daljnji razvoj znanosti “ot-
   individualnih posebnosti, također se  ključava” i nove granice u stomatologiji.
   prilagođava, a katkad uključuje i suradnju  Izgledno je da ćemo u (ne tako dalekoj)
   s drugim medicinskim stručnjacima. Tako  budućnosti moći i genetički analizirati
   će za liječenje parodontitisa, ako paci- zubna tkiva zbog čega će i fundus znanja
   jent boluje od šećerne bolesti, saveznik  o oralnim bolestima biti veći pa će se
   parodontologu (specijalistu dentalne  pacijenti moći ciljano liječiti.
   medicine koji se bavi liječenjem bolesti
   koje zahvaćaju zubnog meso) biti upravo
   dijabetolog (specijalist medicine koji se
   bavi liječenjem dijabetesa). Oni zajedno
   sudjeluju u izobrazbi pacijenta o pove-
   zanosti jedne sustavne bolesti kao što
   je šećerna bolest i bolesti usne šupljine
   – parodontitisa, a zadaća im je i savjeto-
   vanje o zdravim navikama. Parodontolog
   prilagođava terapiju, a poslije njezina
   završetka češće određuje kontrolne pre-jente
 Prenošenje tekstova, djelomično  NAZIV MEDIJA: Smile- informativni časopis za paci
   glede kako bi se osiguralo kontinuirano
 ili u cijelosti, dozvoljeno je samo uz  VRSTA MEDIJA: tiskani
   praćenje oralnoga zdravlja.
 pismeno odobrenje redakcije ili autora.  NAKLADNIK: Hrvatska komora dentalne medicine
 ISSN: 1847-4550
   Kao što je već istaknuto, veliki naglasak
 Zabranjena je svaka vrsta mehaničkog,  GODINA 2020., bROJ 29, STRANIcE 1-36
   personalizirane dentalne medicine stav-
   ljen je upravo na aktivnu, participirajuću
 optičkog ili elektronskog umnožavanja. ČASOPIS SMILE IZLAZI ČETIRI PUTA GODIŠNJE
   ulogu pacijenta u održavanju oralnoga
   zdravlja, na prevenciju nastanka bolesti
 Tekstovi objavljeni u časopisu Smile izražavaju mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa službenim stavom Hrvatske komore dentalne medicine. usne šupljine, ali i na njihovo napredova-
   nje. To se postiže edukacijom o važnosti
   zdravoga ponašanja i zdravih navika i
   njihovu utjecaju na oralno zdravlje.
                                                ožujak 2020.< 3
 Tekstovi objavljeni u časopisu Smile izražavaju mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa službenim stavom Hrvatske komore dentalne medicine.
 Tekstovi objavljeni u časopisu Smile izražavaju mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa službenim stavom Hrvatske komore dentalne medicine.

                                                   prosinac 2021. < 5

                                                    ožujak 2020.< 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10