Page 7 - Smile br. 36 - 2021
P. 7

SPeCIfIČNOSTI ORALNOg ZDRAVLJA
   uVoDnik                             ISSN 1847-4500
   uTJEcAJ PušEnJA nA ORAlnO zdRAvlJE
                           Broj 25
                        Ožujak 2019. / Godina 7.
  NIJE POTREBNO POSEBNO NAGLAšAVATI KOLIKO JE PUšENJE šTETNO NA ZdRAVLJE. PUšENJE JE JEdAN Od
                       INFORMATIVNI STOMATOLOŠKI
  gLAvnih ČimbeniKA riZiKA ZA rAZvoJ boLesti desni i ZUbA Kod pUŠAČA. osobe KoJe pUŠe imAJU i do
                       ČASOPIS ZA PACIJENTE
  Četiri pUtA većU vJeroJAtnost dA će oboLJeti od pArodontALnih boLesti ZA rAZiLKU od nepUŠAČA.
  pUŠenJem se povećAvA nAKUpLJAnJe pLAKA Što dovodi od UpALA desni, odnosno gingivitisA, A
  dALJe i do periodontitisA UKoLiKo se ne LiJeČi.
  tAKođer, Što Je većA KonZUmAciJA cigAretA dnevno većA Je vJeroJAtnost dA će tAKvA osobA rAZ-
  viti teže sLUČAJeve pArodontALnih boLesti. isto tAKo osobe KoJe nAstAve pUŠiti tiJeKom tretmA-
                          PAMETNIM LIJEKOVIMA I NOVIM
  nA LiJeČenJA pArodontALnih boLesti imAti će i do 50% mAnJe ŠAnse ZA oZdrAvLJenJe ZA rAZLiKU od
                          METODAMA PROTIV ZLOĆUDNE
                          TEMA BROJA:
  nepUŠAČA. pUŠenJe LULe i beZdimnih eLeKtroniČKih cigArA tAKođer imAJU UČinAK riZiKA ZA rAZvoJ
  PAROdONTALNIH BOLESTI.             BOLESTI U USNOJ ŠUPLJINI
  simptomi bolesti desni kod pušača
  Pušači možda neće odmah osjetiti uobičajene znakove bolesti
  desni kao što su crvenilo, otekline i krvarenje na dodir. Nikotin
  koji je sadržan u cigaretama ima učinak sužavanja krvnih žila te
  su takvi simptomi skoro pa isključeni. Međutim, ukoliko se bolje
  pogleda, prisutni su drugi znakovi parodontalnih bolesti kao što su
  stvaranje parodontnih džepova i mogući gubitak kosti.
  Ono što pušač može najbolje učiniti za svoje opće i oralno zdrav-
  lje jest prekinuti s pušenjem. Iako prestanak pušenja ne može
  poništiti prethodna oštećenja desni, zuba i kosti, ali se proces
  bolesti značajno usporava, te je odgovor na liječenje sličan onome  zdravlja
  koji nikada nije pušio.                 Ukoliko imate parodontalnu bolest nastalu kao posljedica

  Poboljšanje svakodnevne rutine oralne higijene i    pušenja ili ste bivši pušač, uz svakodnevno četkanje zuba poželjno
                              je uključiti i oralni tuš. Studije su pokazale da osobe koje su preth-
                              odno liječene od parodontalnih bolesti te su u svoju svakodnevnu
                              oralnu higijenu dodali Waterpik oralni tuš imale su veću šansu
                                          ®
                              u smanjivanju gingivitisa i krvarenja, za razliku od onih koji nisu
                              koristili oralni tuš.
                              Osim toga, nije neuobičajeno da nakon tretmana liječenja bolesti
                              desni ostanu parodontni džepovi. Džepovi rezultiraju dubokim
                              prostorima koji omogućuju nakupljanje i razmnožavanje bakterija,
                              koje mogu uzrokovati gubitak tkiva, kostiju pa čak i zuba. Čišćenje
                              parodontalnih džepova može biti izazov klasičnim metodama.
                              Četkanje, čišćenje zubnim koncem i ispiranje ograničeni su na to
                              koliko duboko mogu posegnuti u džep.
                              Kako biste poboljšali čišćenje nastalih parodontnih džepova i
                                Čišćenje parodontnih džepova Waterpik oralnim tušem s Pik Pocket
                                                    TM
                                nastavkom
                              smanjili njihovu dubinu Waterpik je osmislio posebni nastavak za
                                           ®
                              irigaciju Pik Pocket . Nastavak ima mekani gumeni vrh dizajniran
                                     TM
                              za isporuku terapeutskih otopina pod niskim tlakom. Ovaj nasta-
                              vak je jednostavan za uporabu, parodontalne džepove nježno i
                              učinkovitije čisti od zubnog konca.
 o
 m
 o
 e
 e d
 r
 t
 a
 v
 e k
 k
 s
 n
 c
 i
 d
 e
 n
 i
 l
 a
 t
 e
 e m
 n
 i
 m
 l
 z
 e i
 p
 o
 i
 u S
 s
 j
 a
 u m
 š
 i
 a
 r
 ž
 v
 a
 s
 t
 s
 o
 i o
 v
 Tekstovi objavljeni u časopisu Smile izražavaju mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa službenim stavom Hrvatske komore dentalne medicine.
 Tekstovi objavljeni u časopisu Smile izražavaju mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa službenim stavom Hrvatske komore dentalne medicine. .
 T
 k
 e
 e
 j
 n
 a
 i u č
 j
 b
 a
 l
 v
 l
 l
 a s
 u
 b
 ž
 r
 a
 a
 i s
 t
 v
 a
 o
 r
 m H
 n
 e
 i
 t
 m s
 d
 t
 u
 o
 a i n
 r
 e
 j
 n
 a a
 j
 e p
 u s
 o
 u
 d
 o
 e m
 r
 j
 a
                                                    prosinac 2021. < 7

                                                    ožujak 2020.< 3
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12