Page 3 - Vjesnik dentalne medicine br. 4 2021
P. 3

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE


    pregled tečajeva stručnog usavršavanja za doktore dentalne medicine u 2022. godini


                                                       8
                                                7
                                          6
                                   5               20.-21.05.2022.
                             4               14. 05.2022.
                      3               22.-23.04.2022.
               2                09.04.2022.        Postupci
         1         18.-20.03.2022 02.04.2022.             brušenja zubi  Liburnijski
            05.03.2022.                                   dani
     12.02.2022.                           Kvarnerski  za estetske
                  11. Croatian Proljeće u  Na desnoj   dani   nadomjestke-
           S praktičarima  Esthetic  Varaždinu  obali Drave         Modul I
    Stomatologija  otvoreno o  Medicine                            Zadar
     danas 2022.   praksi   Symposium               Zadar    Zagreb    BROJ BODOVA
                               Osijek          bit će
                         Varaždin         bit će          10
                  Opatija          bit će          vrednovano
            Zagreb          BROJ BODOVA        vrednovano
     Split          bit će           vrednovano
           bit će          10
     BROJ BODOVA vrednovano  vrednovano
     10                                          15      16
                                         14
                                   13               07.-08.10.2022.
                            12                rujan 2022.
                      11               30.09-01.10.2022.
               10               23.-24.09.2022.
         9         24.09.2022. 16.-17.09.2022.     26. dani den- Novi trendovi  Bablje ljeto -
           23.-25.06.2022.
    09.-11.06.2022.       Postupci        Perioimplant -  talne tehnike i  u dentalnoj  Dubrovnik
                  brušenja zubi             dani dentalne  medicini
            Krstarenje  za estetske  Solaris 2022. Novodent  medicine
            Dravom i                                   Dubrovnik
     Dentex 2022. Dunavom   nadomjestke-              Rovinj    Zagreb    bit će
                   Modul II
                         Šibenik          bit će    bit će    vrednovano
                  Zagreb          bit će          vrednovano
            Osijek          BROJ BODOVA        vrednovano
     Zagreb          bit će           vrednovano
           bit će          10
     bit će    vrednovano  vrednovano
     vrednovano                                      23      24
                                         22
                                   21
                            20
                      19        lipanj i listopad
               18        ožujak, svibanj,  2022.              Hrvatsko kršćansko
         17                rujan 2022.              Hrvatsko  društvo doktora
            22.10.2022. 08.-09.12.2022.                  društvo za mul- dentalne medicine
    14.-15.10.2022.                     iTOP    Phoenix  tidisciplinarnu  Etika u dentalnoj
                          Elmex          farmacija  suradnju   medicini
                   Božićni          Advanced
            Tehnike          webinar
      Jesen u  šivanja Osijek kongres 2022.                         Zadar
     Toplicama                                         bit će
                                            bit će
                         online          bit će    vrednovano  vrednovano
     Sv. Martin na  Osijek  Zagreb   bit će    bit će    vrednovano
     Muri    BROJ BODOVA bit će    vrednovano  vrednovano
     BROJ BODOVA 10      vrednovano
     10                                           25      26

                                                   26.03.2022.
                                            Radni tečajevi  Radni tečaj
                                             “Program  Fakulteta za den-
                                            podizanja razine talnu medicinu i
                                            oralnog zdravlja zdravstvo Osijek
                                            2020. – 2022.”
                                                   Osijek
                                             Zagreb
    Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo izjmene podataka.        bit će    BROJ BODOVA
                                                   10
    Sve aktualnosti i promjene pratite na službenoj web stranici Komore www.hkdm.hr ili vrednovano
    se obratite na tel: 01/4886-735; hkdm@hkdm.hr
   1   2   3   4   5   6   7   8