Page 4 - Vjesnik dentalne medicine br. 4 2021
P. 4

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE

    pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne tehničare u 2022. godini



                                                       8
                                                7
                                          6
                                   5               16.-17.09.2022.
                            4               23.-25.06.2022.
                      3               09.-11.06.2022.
               2               20.-21.05.2022.
         1         09.04.2022. 22.-23.04.2022.            Krstarenje
            02.04.2022.                                 Solaris 2022.
     12.02.2022.                     Liburnijski Dentex 2022. Dravom i
                         Kvarnerski               Dunavom
                  Na desnoj          dan
            Proljeće u          dan
    Stomatologija  Varaždinu obali Drave                            Šibenik
     danas 2022.                            Zagreb    Osijek    BROJ BODOVA
                               Zadar           bit će
                         Opatija          bit će          10
                  Osijek          BROJ BODOVA        vrednovano
            Varaždin         bit će           vrednovano
     Split          bit će          10
           BROJ BODOVA        vrednovano
     BROJ BODOVA 10      vrednovano                                12
     10                                    10      11
                                   9
                                      rujan 2022. prosinac 2022.
                               30.09-01.10.2022.            Radni tečajevi
                                                   “Program
                               26. dani den- Novi trendovi  Božićni podizanja razine
                               talne tehnike i  u dentalnoj  kongres oralnog zdravlja
                                              2022.
    HRVATSKA KOMORA                    dani dentalne  medicini        2020. – 2022.”
                                medicine
    DENTALNE MEDICINE                   Rovinj    Zagreb    Zagreb    Zagreb
                                                   bit će
                                            bit će
    pregled tečajeva stručnog usavršavanja za       bit će    bit će    vrednovano  vrednovano
                                      vrednovano
    dentalne asistente u 2022. godini           vrednovano



                                                       8
                                                7
                                          6
                                   5               30.09-01.10.2022.
                            4               16.-17.09.2022.
                      3               23.-25.06.2022.
               2               09.-11.06.2022.            26. dani den-
         1         22.-23.04.2022. 20.-21.05.2022.                 talne tehnike i
            09.04.2022.                     Krstarenje
     12.02.2022.                            Dravom i   Solaris  dani dentalne
                         Liburnijski  Dentex                medicine
                  Kvarnerski               Dunavom
            Na desnoj          dani
    Stomatologija  obali Drave  dan                              Rovinj
     danas 2022.                            Osijek    Šibenik   bit će
                               Zagreb          BROJ BODOVA
                         Zadar           bit će          vrednovano
                  Opatija         bit će           10
            Osijek          BROJ BODOVA        vrednovano
     Split          bit će          vrednovano
           bit će          10
     BROJ BODOVA vrednovano  vrednovano                                12
     10                                    10      11
                                   9         lipanj i listopad
                                      prosinac 2022. 2022.   Radni tečajevi
                               14.-15.10.2022.
                                                   “Program
                                       Božićni    iTOP   podizanja razine
                                Jesen u   kongres   Advanced  oralnog zdravlja
                                Toplicama   2022.         2020. – 2022.”
    Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo                       Zagreb
    izjmene podataka.                   Sv. Martin na  Zagreb         bit će
    Sve aktualnosti i promjene pratite na službenoj web stranici  Muri bit će   bit će    vrednovano
    Komore www.hkdm.hr ili se obratite na tel: 01/4886-735;  BROJ BODOVA vrednovano vrednovano
    hkdm@hkdm.hr                      10
   1   2   3   4   5   6   7   8   9