Page 1 - Dentalni Asistent br. 12/2022
P. 1

VAŽNOST DENTALNOGA
    ASISTENTA TIJEKOM POSTUPKA
    EMENTIRANJA PROTETIČKIH

    NADOMJESTAKA    PROMJENE U STOMATOGNA-
    TONOME SUSTAVU TIJEKOM
    TRUDNOĆE    BOJA ZUBA
                                GLASILO STRUKOVNOG RAZREDA
                                DENTALNIH ASISTENATA HRVATSKE
    PATOGENEZA INFEKCIJE                  KOMORE DENTALNE MEDICINE

                                BROJ 12 | 2022
    VJEŠTINE I OSOBINE DOBROGA
    DENTALNOG ASISTENTA    KIBERNETIČKA SIGURNOST U
    ORDINACIJI – ŠTO I KAKO?


                                                    ISSN 2459-7457
   1   2   3   4   5   6