Obavijest dentalnim asistentima i dentalnim tehničarima o odredbama pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad


GOLD EDUCATION CARD – od sada i za dentalne asistente

Osigurajte za sebe znanje bez ograničenja - korisnici Gold Education Carda mogu bez dodatne naknade nazočiti na tečajevima u organizaciji KomoreObrazac za izdavanje GEC kartice možete preuzeti ovdje


OBAVIJEST O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA UPRAVNIH PRISTOJBI U POSTUPCIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD( LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD 

IZDAVANJE I OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD

Člankom 9. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09), propisan je postupak s pismenima koja podliježu plaćanju upravne pristojbe. Člankom 2. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000, i 116/00), propisano je da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, a člankom 3. stavkom 1. istog Zakona, da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska. Člankom 6. istoga Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, pa je odredbom članka 7. stavka 2. točka 14. Zakona propisano da se pristojbe ne plaćaju na spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa.

 

Prema mišljenju Ministarstva financija – Porezne uprave – središnjeg ureda, klasa: 412-01/14-01/03, urbroj: 513-07-21-01/14-5 od 25. kolovoza 2014. godine, odobrenje za samostalan rad, propisan kao obvezni uvjet za obavljanje poslova zdravstvenih radnika u radnom odnosu za poslodavca i za samostalno obavljanje djelatnosti, je uvjet za ostvarivanje prava iz radnog odnosa odnosno prava zaposlenih i samozaposlenih osoba. Dakle i upravni postupak izdavanja odobrenja za samostalan rad bio bi u vezi  s ostvarivanjem radnih i socijalnih prava, pa se sukladno članku 7. stavku 2. točka 14. Zakona o upravnim pristojbama, oslobođenje od obveze plaćanja upravnih pristojbi primjenjuje i kod izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad i dozvola za rad.

 

Slijedom navedenog, Komora NEĆE NAPLAĆIVATI upravnu pristojbu u postupcima davanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licenci) i dozvola za rad, no u odgovarajućem rješenju te na samom odobrenju (licenci), odnosno dozvoli za rad, treba u skladu s odredbom članka 16. stavka 5. istoga Zakona, naznačiti na osnovi kojih su odredbi Zakona i drugih propisa stranke oslobođene od plaćanja.


POZIV OSOBAMA KOJE IMAJU KOMUNIKACIJSKIH TEŠKOĆA

UZROKOVANIH OŠTEĆENJEM SLUHA

 

Hrvatska komora dentalne medicine je svjesna činjenice da među svojim članovima ima osoba koje imaju određene teškoće uzrokovane oštećenjem sluha, te im je iz tog razloga otežano praćenje tečajeva stručnog usavršavanja potrebnih za obnavljanje odobrenja za samostalan rad i dozvole za rad.

Kako bi im mogli osigurati odgovarajuće stručno usavršavanje,molimo Vas, ukoliko osobno imate ili poznajete kolege sa sličnim teškoćama,  da se javite voditeljici Ureda za organizaciju,gospođi Jadranki Vencl na broj: 01/4886 725 ili mail: jadranka.vencl@hkdm.hr

 

Nadamo se da ćemo Vam pomoći na obostrano zadovoljstvo.

 

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE


OBAVIJEST DENTALNIM ASISTENTIMA

O NADOKNADI BODOVA ZA 2013. GODINU

 

Na prijedlog Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata, Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine donijelo je odluku temeljem koje je omogućeno dentalnim asistentima koji u 2013. godini nisu stekli dovoljan broj bodova za obnavljanje licence,  bodove mogu steći naknadno, ali najkasnije do 30. 06. 2015. godine.

Napominjemo da ostaje obveza dentalnih asistenata da, neovisno o pravu na naknadno prikupljanje nedostatnih bodova iz 2013. godine, vode računa o svojoj obvezi stručnog usavršavanja u 2014. i 2015. godini.

 


 

 

 

IZBORI ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA DENTALNIH ASISTENATA ZA VREMENSKO RAZDOBLJE od 2013. do 2017. godine


ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA DENTALNIH ASISTENATA ZA VREMENSKO RAZDOBLJE od 2013. do 2017. godine


Obavijest dentalnim asistentima ovrednovanju stručnog usavršavanja u2012. godini

Na prijedlog Izvršnog odbora Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine donijelo je odluku temeljem koje je prolongiran rok dentalnim asistentima za prikupljanje bodova stručnog usavršavanja u 2012. godini, na način da se isti mogu prikupiti najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

Napominjemo da ostaje obveza dentalnih asistenata da neovisno o pravu na naknadno prikupljanje nedostatnih bodova iz 2012. godine, vode računa o svojoj obvezi stručnog usavršavanja u ovoj, 2013. godini.

 


 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TEČAJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE I DENTALNE ASISTENTICE

Dana 16. ožujka 2013. u Zagrebu, u hotelu Esplanade održat će se tečaj stručnog usavršavanja za doktore dentalne medicine i dentalne asistentice „Oralna higijena- iTOP BASIC seminar“.

Tečaj je bodovan sa 10 bodova.