Zdravstvo-općenito Dentalna medicina Ostalo

www.medicinskanaklada.hr

Zdravlje.hr

Ministarstvo zdravlja RH
HZZO
Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar"
Hrvatska liječnička komora
Hrvatski liječnički zbor
Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
Hrvatska ljekarnička komora
Hrvatska komora primalja
Hrvatska komora medicinskih sestara
Hrvatska komora fizioterapeuta
Hrvatska komora medicinskih biokemičara
Hrvatska komora zdravstvenih radnika
Hrvatska psihološka komora
Hrvatski ogranak talijanskog Cochrane centra
Cybemed
Medicina.hr
Medix
Klinički bolnički centar - Zagreb
Unapređenje sigurnosti pacijenata u Europi
Gripa
Otrovno
Centralni zdravstveni informacijksi sustav Hrvatske
Plivazdravlje.hr
Plivamed.hr
Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
Zdravlje i sigurnosni postupci u svim katastrofama
Stomatološki fakultet
Zdravi zubi
World Dental Federation
The International Dental Ethics and Law Society (IDEALS)
Stomatološka poliklinika Zagreb
European Regional Organisation of the Federation Dentaire Internationale
Organization for Safety and Asepsis Procedures
Associazione Nacionale Dentisti Italiani
Austrian Dental Chamber
Hungarian Medical Chamber, Dental Section
Komora liječnika-doktora stomatologije FBiH
Ljekarska komora Crne Gore
Stomatološka komora na Makedonija
Zdravniška zbornica Slovenije
"Osam jednostavnih koraka za rano otkrivanje oralnog karcinoma"
Acta Stomatologica Croatica
Stranica studenata stomatologije u Zagrebu
Council of European Dentists
Dental Trauma Guide
Dentistry.co.uk
Moj stomatolog
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij stomatologija, Medicinski fakultet u Rijeci
Integrirani studiji, dentalna medicina, Medicinski fakultet u Splitu
Zdravstveno učilište Zagreb
Medicinska škola Osijek
Medicinska škola u Rijeci
Srednja zubotehnička škola "Dental Centar Marušić" s pravom javnosti
Medicinska škola Bjelovar
Srednja škola Pregrada
Die BundeszahnÄrztekammer
General Dental Council
European and International Federation of Dental Technician Laboratory Owners
Human Oral Microbiome Data Base
Dental Complaints
FEDCAR
Britanska zaklada za oralno zdravlje
Czech Dental Chamber
Slovak Chamber of Dentists
National Institute of Dental and Craniofacial Research, National Institutes of Health
Britanska udruga dentalne medicine
Le Grand Portail de la Formation Dentaire
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Europska federacija vlasnika zubotehničkih laboratorija i nezavisnih dentalnih tehničara (samozaposlenih)
http://www.oralhealthplatform.eu/

Europska unija, u hrvatskoj verziji

Zakon o radu (Narodne novine br. 149/09)

Zakon o radu
Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine br. 81/10)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine br. 66/10)
The Public Health Portal of the European Union
Zagreb moj grad