Red broj

Naziv tečaja

Datum održavanja

Opis tečaja

Organizator

Mjesto održavanja

Bodovi

1

2. Međunarodni kongres Hrvatskog ortodontskog društva

Studeni/2012

Kongres /HOD

 

HRVATSKO ORTODONTSKO DRUŠTVO

Zagreb

Pismo namjere

2

Suvremene spoznaje o oralnofacijalnim bolestima

26.10.2012.

Odbor za oralnofacijalne bolesti Razreda za medicinske znanosti Akademije i SFZG 

Odbor za oralnofacijalne bolesti Razreda za medicinske znanosti Akademije i SFZG 

Zagreb

Pismo namjere

3

Hrvatski dani dječje stomatologije 2012

30.11-01.12.2012.

Simpozij+demonstarcija

HDDPS

HRVATSKO DRUŠTVO ZA DJEČJU I PREVENTIVNU STOMATOLOGIJU

Zagreb

8

4

Pismo namjere

 

Simpozij+radni tečaj

HPD

HRVATSKO PARODONTOLOŠKO DRUŠTVO

 

Pismo namjere

5

Kongres s međunarodnim sudjelovanjem:Stomatologija svakodnevna praksa

18.-19.05.2012.

Kongres/HED

HRVATSKO ENDODONTSKO DRUŠTVO

Zagreb

12

6

II Simpozij o orofacijalnim bolestima s međunarodnim učešćem

26.10.2012.

Simpozij/ HDDI                 

HRVATSKO DRUŠTVO ZA DENTALNU IMPLANTOLOGIJU

Zagreb

Pismo namjere

7

IV Kongres Hrvatskog društva za oralnu kirurgiju i X. Kongres Hrvatskog društva za maksilofacijalnu , plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata

15.-17.11.2012.

Kongres/HDOK

HRVATSKO DRUŠTVO ZA ORALNU KIRURGIJU

Zagreb

Pismo namjere

8

HRVATSKO STOMATOLOŠKO DRUŠTVO

Pismo namjere

Pismo namjere

HRVATSKO STOMATOLOŠKO DRUŠTVO

 

Pismo namjere

9

Ortodoncija 21. stoljeća

12. i 13.10.2012.

Simpozij/HDO HLZ

HRVATSKO DRUŠTVO ORTODONATA

Zagreb

Potrebna dopuna/9

10

21. Congress of the European Association for ciranio-maxillo-facial surgery

11.-15.09.2012.

Kongres/Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata

Hrvatsko društvo za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstrukcijsku kirurgiju glave i vrata

Dubrovnik

Pismo namjere / Potrebna dopuna

11

HRVATSKO DRUŠTVO ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU

Pismo namjere

Pismo namjere

HRVATSKO DRUŠTVO ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU

 

Pismo namjere

 

Red broj

Naziv tečaja

Datum održavanja

opis tečaja

Organizator

Mjestoodržavanja

Bodovi

 

Ortodoncija

 

 

 

 

 

1

Estetika u ortodonciji s modernim labijalnim i lingvalnim samovezujućim sustavima

13 i 14. travnja 2012.

Teorijski

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Hotel Four Points PanoramaZgreb

7

2

Suvremena interdisciplinarna ortodontsko-kirurška terapija

21. i 22. Rujna 2012

Teorijski

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Hotel Four Points PanoramaZgreb

7

 

Endodoncija i restaurativna dentalna medicina

 

 

 

 

 

3

Dani restaurativne dentalne medicine i endodoncije I

30. i 31. ožujka 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

4

Dani restaurativne dentalne medicine i endodoncije II

26. i 27. listopada 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

 

Stomatološka protetika

 

 

 

 

 

5

Napredne tehnike brušenja u fiksnoj protetici

5. svibnja 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

6

Dijagnostika i terapija temporomandibularnih poremećaja, izrada udlage

13. listopada 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

7

Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoprotetskoj terapiji. 3,2,1, kreni!

21. studenog 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

8

Naša iskustva za Vaš uspjeh – potpune proteze

26. svibnja 2012.

Simpozij

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sveti Martin na Muri

8

9

Fiksnoprotetska terapija u svakodnevnoj praksi

30. ožujka 2012.

Teorijski

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

7

 

Dentalna antropologija

 

 

 

 

 

10

Simpozij iz Forenzične stomatologije:

Liječnička pogreška i naknada štete

24. ožujka 2012.

Simpozij

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

8

11

Interdisciplinarni pristup u dijagnostici i liječenju dentinske preosjetljivosti

20. listopada 2012.

Simpozij

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb

8

 

Parodontologija

 

 

 

 

 

 

12

Nove metode u parodontno-plastičnoj kirurgiji

23 i 24. ožujka 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

13

Potpuna opskrba pacijenata s parodontitisom

13. i 14. travnja 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

 

Oralna kirurgija

 

 

 

 

 

14

Bone menagement u implantologiji

18. veljače 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

15

Novosti u svakodnevnoj oralno-kirurškoj praksi

20. listopada 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

 

Oralna medicina

 

 

 

 

 

16

Oralna medicina „Uradi sam“: klinički vodič za dijagnostiku i liječenje najčešćih oralnih bolesti

2. lipnja 2012.

Demonstracijski

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb

8

17

Oralna antisepsa u medicinski kompleksnih bolesnika

17. studenog 2012.

Simpozij

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zagreb

8

 

Interdisciplinarni tečajevi

 

 

 

 

 

18

Mini implantati u stomatološkoj protetici: ugradnja implantata i retencijskih elemenata

12. svibnja 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

19

Multidisciplinarni pristup u terapiji osoba starije dobi

19.svibanj

2012

Teorijski

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Čakovec

SF

7

20

Brušenje u fiksnoprotetskoj terapiji: 3,2,1, kreni! - multidisciplinarni pristup

21. travnja 2012.

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10

21

Implantoprotetska rehabilitacija primjenom all on four koncepta

17. ožujka 2012

Radni

STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

SF

10+

 

Red broj

Naziv tečaja

Datum održavanja

Opis tečaja

Organizator

Mjestoodržavanja

Bodovi

1

Dentalna medicina za praktičara

24.02.2012.

Radni

MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI-STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Rijeka

10

2

Mobilne udlage u svakodnevnom radu

14.04.2012.

demonstracijski

MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI-STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Rijeka

8

3

Mini implantati u svakodnevnoj praksi

Ožujak 2012

radni

MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI-STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Rijeka

10

4

Hitna stanja u dentalnoj medicini – suvremene smjernice u terapiji

12.10.2012.

teoretski

MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI-STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Rijeka

7

5

Kako očuvati vitalitet pulpe tramatiziranih mladih trajnih zuba ?

27.10.2012.

Radni

MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI-STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Rijeka

10