HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
tečajevi stručnog usavršavanja za dentalne tehničare u 2022. godini

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1 Stomatologija danas 2022. 12.02.2022. Split 10/10/10
2 Proljeće u Varaždinu 02.04.2022. Varaždin 10/10
3 Na desnoj obali Drave 09.04.2022. Osijek 10
4 Kvarnerski dan 23.04.2022. Opatija 10
5 Dentex 2022. 09.-11.06.2022. Zagreb 10/10/10
6 Krstarenje Dravom i Dunavom 23.-25.06.2022. Osijek bit će vrednovano
7 Solaris 2022. 16.-17.09.2022. Šibenik 10/10/10
8 Perioimplant - Novodent 23.-24.09.2022. Opatija 10
9 26. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 30.09-01.10.2022. Rovinj bit će vrednovano
10 Novi trendovi u dentalnoj medicini 23. i 24. 09.2022. Zagreb bit će vrednovano
11 Božićni kongres 2022. 08.-09.12.2022. Zagreb bit će vrednovano
12 Radni tečajevi "Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022."    Zagreb bit će vrednovano

*Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo izmjene podataka

Odluka o uvjetima provođenja tečajeva stručnog usavršavanja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COVID-19 

Odluka o načinu stručnog usavršavanja, stjecanja bodova te obnovi licence i dozvole za rad za članove Komore za razdoblje 11.03.2020. – 31.12.2020.

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju na telefonu 01 488 67 10