HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za doktore dentalne medicine u 2022. godini

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1 Stomatologija danas 2022. 12.02.2022. Split 10/10/10
2 S praktičarima otvoreno o praksi 05.03.2022. Zagreb bit će vrednovano
3 11. Croatian Esthetic Medicine Symposium 18.-20.03.2022. Opatija bit će vrednovano
4 Radni tečaj Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 26.03.2022. Osijek 10
5 Proljeće u Varaždinu 02.04.2022. Varaždin 10/10
6 Na desnoj obali Drave 09.04.2022. Osijek bit će vrednovano
7 Kvarnerski dani 22.-23.04.2022. Opatija bit će vrednovano
8 Postupci brušenja zubi za
estetske nadomjestke-Modul I
14.05.2022. Zagreb bit će vrednovano
9 Liburnijski dani 20.-21.05.2022. Zadar 10/10/10
10 Dentex 2022. 09.-11.06.2022. Zagreb bit će vrednovano
11 Krstarenje Dravom i Dunavom 23.-25.06.2022. Osijek bit će vrednovano
12 Postupci brušenja zubi za
estetske nadomjestke-Modul II
24.09.2022. Zagreb bit će vrednovano
13 Solaris 2022. 16.-17.09.2022. Šibenik 10/10/10
14 Perioimplant - Novodent 23.-24.09.2022.   bit će vrednovano
15 26. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 30.09-01.10.2022. Rovinj bit će vrednovano
16 Novi trendovi u dentalnoj medicini rujan 2022. Zagreb bit će vrednovano
17 Bablje ljeto - Dubrovnik 07.-08.10.2022. Dubrovnik bit će vrednovano
18 Jesen u Toplicama 14.-15.10.2022. Sv. Martin na Muri 10/10
19 Tehnike šivanja Osijek 22.10.2022. Osijek 10
20 Božićni kongres 2022. 09.-10.12.2022. Zagreb bit će vrednovano
21 Elmex webinar ožujak, svibanj, rujan 2022. online bit će vrednovano
22 iTOP Advanced lipanj i listopad 2022.   bit će vrednovano
23 Phoenix farmacija     bit će vrednovano
24 Hrvatsko društvo za multidisciplinarnu suradnju     bit će vrednovano
25 Hrvatsko kršćansko društvo doktora dentalne medicine:
Etika u dentalnoj medicini 
    bit će vrednovano
26 Radni tečajevi "Program podizanja razine oralnog zdravlja 2020. – 2022."    Zagreb bit će vrednovano

 

*Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo izmjene podataka

Odluka o uvjetima provođenja tečajeva stručnog usavršavanja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COVID-19 

Odluka o načinu stručnog usavršavanja, stjecanja bodova te obnovi licence i dozvole za rad za članove Komore za razdoblje 11.03.2020. – 31.12.2020.

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju na telefonu 01 488 67 10