Poduzetništvo u ekonomiji znanja

Program FBA studija
Nositelj projekta: Hrvatska komora dentalne medicine
Izvođač: Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet
Voditelj: Prof. dr. sc. Marko Kolaković
Polaznici: doktori dentalne medicine
Trajanje programa: 12 tjedana
• prijave se zaprimaju u svibnju i lipnju
• planirani početak nastave je u rujnu prema rasporedu koji će Vam biti naknadno dostavljen
Ukupan broj sati: 120 sati nastave
Ukupan broj kolegija: 12 kolegija po 10 sati
Izvođači: profesori Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, te gosti predavači
Termini izvođenja: petkom poslijepodne i subotom prijepodne po 6 sati
Mjesto izvođenja: zgrada Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, Trg J. F. Kennedya 6, 10000 Zagreb
Broj polaznika: minimalno 20
Cijena programa: 12.000,00 kn po polazniku
Literatura i materijali: osnovna literatura i materijali uključeni u cijenu programa
Uvjerenje: završetkom programa dobiva se Certifikat Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o završenom
FBA studiju „Poduzetništvo u ekonomiji znanja“ sa upisom u radnu knjižicu
 
     

1. POPIS UVODNIH PREDMETA
NAZIV I NOSITELJ PREDMETA
Osnove makroekonomije
• Prof. dr. sc. Boris Cota
Osnove mikroekonomije
• Prof. dr. sc. Boris Sisek
Osnove poduzetništva
• Prof. dr. sc. Marko Kolaković
Poticajna sredstva za poduzetnike i obrtnike
• gost predavač

 

2. POPIS STRUČNIH PREDMETA
Poduzetnički menadžment
• Prof. dr. sc. Marijan Cingula
• gost predavač
Strateško poduzetništvo
• Prof. dr. sc. Marko Kolaković
• gost predavač
Upravljanje sustavom kvalitete
• Prof. dr. sc. Tonći Lazibat
• gost predavač
Strateško planiranje
• Prof. dr. Mislav Ante Omazić
• gost predavač
Financiranje poduzetničkih aktivnosti
• Prof. dr. sc. Silvije Orsag
• gost predavač
Poduzetničko računovodstvo
• Prof. dr. sc. Boris Tušek
• gost predavač

Poduzetnički marketing
• Prof. dr. sc. Jurica Pavičić
• gost predavač
Pravna pitanja poduzetništva
• Prof. dr. sc. Hana Horak
• gost predavač

Poslovna izvrsnost
• Prof. dr. sc. Vinko Belak
• gost predavač

Poslovni plan
• Prof. dr. sc. Marko Kolaković
• gost predavač

3. GOSTI PREDAVAČI
Prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med. - Ministar zdravlja RH
Mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent. - predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine
Prim. Siniša Varga, dr. med. dent. - ravnatelj HZZO-a
Zvonimir Šostar, dr. med. - Pročelnik Ureda za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba
Jasminka Polić, mag. iur. - glavna tajnica Hrvatske komore dentalne medicine
Prof. dr. sc. Ilija Škrinjarić, dr. med. dent. – Stomatološki fakultet Zagreb
Prof. dr. sc. Dragutin Komar, dr. med. dent. – Stomatološki fakultet Zagreb
Mr. sc. Darko Liović - predsjednik Uprave HAMAG investa
Mr. sc. Tajana Kesić Šapić - Hrvatska gospodarska komora
Željko Strunje, univ.spec.oec. – Izvršni direktor, Hrvatska komora dentalne medicine
 
Po završetku programa svaki polaznik dužan je kao završni rad samostalno izraditi poslovni plan razvoja ili  unaprjeđenja svoje poslovne djelatnosti sa svim organizacijskim i financijskom aspektima provedbe. Program, se sastoji od 120 sati predavanja + konzultativna nastava prema potrebi. Program se održava u zgradi Ekonomskog  fakulteta u Zagrebu (petkom od 16:00 – 20:00 sati i subotom od 9:00 – 13:00 sati). Studij se provodi u organizaciji Ekonomskog fakulteta Zagreb i Hrvatske komore dentalne medicine. Uspješnim završetkom programa dobiva se Certifikat o završenom FBA studiju «Poduzetništvo u ekonomiji znanja» od strane ekonomskog fakulteta u Zagrebu što se upisuje u radnu knjižicu.
     
"Poduzetništvo u ekonomiji znanja • Entrepreneurship in Knowledge Economy
Za detaljne informacije molim kontaktirati: Hrvatska komora dentalne medicine • Kurelčeva 3, Zagreb • tel. 01/ 48 86 736 • www.hkdm.hr
Kontakt osoba: Mirela Potkonjak • e-mail: mirela.potkonjak@hkdm.hr