DOKTORI DENTALNE MEDICINE

Upis i izdavanje 

 1. Zahtjev za upis u Registar doktora dentalne medicine 
 2. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (licence) za doktore dentalne medicine- državljani EGP-a
 3. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (licence) za doktore dentalne medicine- HRVATSKI DRŽAVLJANI
 4. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (licence) za dokotore dentalne medicine- DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 5. Izjava o privremenom odnosno povremenom obavljanju djelatnosti dentalne medicine na području Republike Hrvatske
 6. Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

Molimo da se pridržavate naputaka za dostavu dokumenata koji se nalaze na obrascima

Obnavljanje licence

 1. Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence)- dr.med.dent.
 2. Izjava o poštivanju kodeksa etike i deontologije Hrvatske komore dentalne medicine
 3. Zahtjev za brisanjem iz Registra doktora dentalne medicine 
 4. Zahtjev za zamjenu odobrenja za samostalan rad (LICENCE)- dr.med.dent.
 5. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalan rad (LICENCE) zbog polaganja specijalističkog ispita iz druge specijalnosti

Molim Vas da ukoliko dostavljate zahtjev putem elektronske pošte dostavite na pisarnica@hkdm.hr

Upitnik o zdravlju i Iz java pacijenta

Ova stranica služi za download (prijenos podataka na vaše računalo):

 1. Izjave pacijenta
 2. Upitnika o zdravlju pacijenta
 3. Obrazac suglasnosti kojom se prihvaća pojedini preporučeni dijagnostički, odnosno terapijski postupak
 4. Obrazac izjave o odbijanju pojedinog preporučenog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka

 

Ovdje možete pronaći i "skinuti" na svoje računalo Izjavu pacijenta o pristanku na stomatološko liječenje ("Narodne novine" br.110/97) i Upitnik o zdravlju pacijenta.


DENTALNI TEHNIČARI

Upis i izdavanje

 1. Zahtjev za upis u Registar dentalnih tehničara
 2. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (LICENCE) za dentalne tehničare- državljani EGP-a
 3. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (LICENCE) za dentalne tehničare- HRVATSKI DRŽAVLJANI
 4. Zahtjev za izdavanje odobrenja za samostalni rad (LICENCE) za dentalne tečničare- DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 5. Izjava o privremenom odnosno povremenom obavljanju djelatnosti dentalne tehnike na području Republike Hrvatske
 6. Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

Molimo da se pridržavate naputaka za dostavu dokumenata koji se nalaze na obrascima

Obnavljanje licence

 1. Zahtjev za obnavljanje odobrenja za samostalan rad (licence)- dent.teh.
 2. Izjava o poštivanju kodeksa etike i deontologije Hrvatske komore dentalne medicine
 3. Zahtjev za brisanjem iz Registra dentalnih tehničara
 4. Zahtjev za zamjenu odobrenja za samostalan rad (LICENCE)- dent.teh.

  Molim Vas da ukoliko dostavljate zahtjev putem elektronske pošte dostavite na pisarnica@hkdm.hr

DENTALNI ASISTENTI

Upis i izdavanje

 1. Zahtjev za upis u Registar dentalnih asistenata i izdavanje dozvole za  rad - državljani EGP-a
 2. Zahtjev za upis u Registar dentalnih asistenata i izdavanje dozvole za  rad - HRVATSKI DRŽAVLJANI
 3. Zahtjev za upis u Registar dentalnih asistenata i izdavanje dozvole  za  rad - DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 4. Izjava o privremenom odnosno povremenom obavljanju poslova dentalnog asistenta na području Republike Hrvatske
 5. Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

Molimo da se pridržavate naputaka za dostavu dokumenata koji se nalaze na obrascima

Obnova licence

 1. Zahtjev za obnavljanje dozvole za rad
 2. Izjava o poštivanju kodeksa etike i deontologije Hrvatske komore dentalne medicine
 3. Zahtjev za zamjenu dozvole za rad /promjena osobnih podataka/
 4. Zahtjev za brisanjem iz Registra dentalnih asistenata

Molimo da se pridržavate naputaka za dostavu dokumenata koji se nalaze na obrascima
Molim Vas da ukoliko dostavljate zahtjev putem elektronske pošte dostavite na pisarnica@hkdm.hr


DENTALNI HIGIJENIČARI

Upis i izdavanje

 1. Zahtjev za upis u Registar dentalnih higijeničara i izdavanje dozvole za  rad - državljani EGP-a
 2. Zahtjev za upis u Registar dentalnih higijeničara i izdavanje dozvole za  rad - HRVATSKI DRŽAVLJANI
 3. Zahtjev za upis u Registar dentalnih higijeničara i izdavanje dozvole  za  rad - DRŽAVLJANI TREĆIH DRŽAVA
 4. Izjava o privremenom odnosno povremenom obavljanju poslova dentalnog higijeničara na području Republike Hrvatske
 5. Izjava o poštivanju etičkih načela struke

Molimo da se pridržavate naputaka za dostavu dokumenata koji se nalaze na obrascima

Obnova licence

 1. Zahtjev za obnavljanje dozvole za rad
 2. Izjava o poštivanju kodeksa etike i deontologije Hrvatske komore dentalne medicine
 3. Zahtjev za zamjenu dozvole za rad /promjena osobnih podataka/

Molimo da se pridržavate naputaka za dostavu dokumenata koji se nalaze na obrascima
Molim Vas da ukoliko dostavljate zahtjev putem elektronske pošte dostavite na pisarnica@hkdm.hr


PRIZNAVANJE INOZEMNIH KVALIFIKACIJA

 1. Zahtjev za priznavanje kvalifikacije