Dentalni asistenti - tečajevi stručnog usavršavanja za 2014.g.

 

Red broj

Naziv tečaja

Datum održavanja

Opis tečaja

Mjesto

održavanja

Bodovi

1.

Solaris 2014.

12.-13.09.2014.

kongres

Solaris-Šibenik

10

2.

& na kraju Dubrovnik

3.-4.10.2014.

simpozij

Dubrovnik

10

3.

Jesen u Sv.Martinu na Muri

18.10.2014.

simpozij

Sv. Martin na Muri

10

4.

Jesen u Slavoniji

25.10.2014.

teoretski

Vukovar

10

5.

Božićni kongres

12.-13.12.2014.

kongres

Zagreb

10