HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE – PREGLED TEČAJEVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DOKTORE DENTALNE MEDICINE U 2015. GODINI

R. Br.

Naziv tečaja

Datum

Mjesto održvanja

Organizator

Bodovi

1.

Stomatologija danas 2015.

7.02.2015.

Split

HKDM PS-Split

10

2.

Gorski Kotar

21.02.2015.

Ravna Gora

HKDM PS-Rijeka

7

3.

S praktičarima otvoreno o praksi 8

21.03.2015.

Zagreb

HKDM PS-Zagreb

10

4.

Proljeće u Varaždinu

28.03.2015.

Varaždin

HKDM PS-Varaždin

10

5.

Proljeće u Osijeku

18.04.2015.

Osijek

HKDM PS-Osijek

10

6.

In memoriam Davorin Gjumlić, dr.med.dent.

26.03-05.04.2015.

exteritorijalno

HKDM

bit će bodovano

7.

Kvarnerski dan

25.04.2015.

Opatija

HKDM PS-Rijeka

10

8.

Aesthetic Dental Moment

21.-23.05.2015.

Zadar

HKDM PS-Split

12

9.

Etika u dentalnoj medicini

15. i 16.05.2015.

Zagreb

HKDM

12

10.

Perioimplant

15. i 16.05. 2015.

Opatija

HKDM

bit će bodovano

11.

Suvremeni postupci u estetskoj dentalnoj medicini – radni tečaj preparacije na stepenicu

04.07. 2015.

Zagreb

HKDM

10

12.

Implantati & suprastrukture-Solaris 2015.

11. i 12. 09.2015.

Solaris-Šibenik

HKDM PS-Split

10

13.

Dolor u dentalnoj medicini

10.10.2015.

Dubrovnik

HKDM PS-Split

8

14.

Suvremeni postupci u estetskoj dentalnoj medicini – radni tečaj preparacije
inlay owerlay i vestibularnih ljuskica s postupcima cementiranja

listopad/studeni 2015.

Zagreb

HKDM

10

15.

10. Hrvatski međunarodni Quintessence kongres

16. i 17.10.2015.

Zagreb

HKDM

bit će bodovano

16.

Jesen u Sv.Martinu na Muri

17.10.2015.

Sv.Martin na Muri

HKDM PS-Varaždin

8

17.

Jesen u Slavoniji

24.10.2015.

Požega

HKDM PS-Osijek

7

18.

Novi terendovi u dentalnoj medicini

13. i 14.11.2015.

Zagreb

HKDM

10

19.

Itop intro

14.11.2015

Zagreb

HKDM

10

20.

Božićni kongres

11.i 12.12.2015.

Zagreb

HKDM

bit će bodovano

21.

Što nakon implantata?

studeni/prosinac 2015.

Zagreb

HKDM

10

22.

Pismo namjere

2015.

Zagreb

HKDM

bit će bodovano

23.

Pismo namjere

2015.

 

HKDM

bit će bodovano

24.

Pismo namjere

2015.

Poreč

HKDM

bit će bodovano

25.

Pismo namjere

2015.

Zagreb

HKDM

bit će bodovano

26.

Pismo namjere

2015.

 

HKDM

bit će bodovano

27.

Pismo namjere

2015.

 

HKDM

bit će bodovano

28.

Pismo namjere

2015.

 

HKDM

bit će bodovano