HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja u 2020. godini
GEC kartica za doktore dentalne medicine

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1. Stomatologija danas 2020. 14.-15.02.2020. Split 10
2. S praktičarima otvoreno o praksi 14.03.2020. Zagreb 10
3. Proljeće u Varaždinu 28.03.2020. Varaždin 10
4. Na desnoj obali Drave 04.04.2020. Osijek 10 
5. Kvarnerski dan 18.04.2020. Opatija 10
6.

Dentex 

PRODUŽEN JE ROK PLAĆANJA NIŽE KOTIZAC

25.-26.09.2020. Zagreb 10
7. Solaris 19.09.2020. Šibenik 10
8. Novi trendovi u dentalnoj medicini - okazano 25.-26.09.2020. Zagreb 12
9. Jesen u Toplicama - otkazano 16.-.17.10.2020. Sv. Martin na Muri 10
10. Dani dentalne tehnike i dentalne medicine 10.2020. Opatija bit će vrednovano
11. Božićni kongres 2020.
najava
11.-12.12.2020. Zagreb bit će vrednovano