HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja u 2023. godini
GEC kartica za doktore dentalne medicine

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1 Stomatologija danas 2023. 17.-18.02.2023. Split 10
2 S praktičarima otvoreno o praksi 11.03.2023. Zagreb bit će vrednovano
3 Proljeće u Varaždinu 25.03.2023. Varaždin 10
4 Na desnoj obali Drave 01.04.2023. Osijek bit će vrednovano
5 Kvarnerski dani 28. - 29.04.2023. Opatija bit će vrednovano
6 Plitvička jezera 2023. 03.06.2023. Plitvice bit će vrednovano
7 Corcyra Nigra 17.06.2023. Korčula 8
8 Lijepa Dalmacija
(Tradicionalni tečaj Solaris)
16.09.2023. Vodice 10
9 Novi trendovi u dentalnoj medicini 22.-23.09.2023. Zagreb bit će vrednovano
10 Bablje ljeto - Dubrovnik 14.10.2023. Dubrovnik 8
11 Jesen u Toplicama 13.-14.10.2023. Sv. Martin na Muri 10
12 Božićni kongres 2023. 08.-09.12.2023. Zagreb bit će vrednovano