HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne tehničare u 2021. godini
GEC kartica za dentalne tehničare

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1. Stomatologija danas 2021. 20.02.2021. Split bit će vrednovano
2. Proljeće u Varaždinu 27.03.2021. Varaždin 10/10
3. Na desnoj obali Drave 10.04.2021. Osijek 10/10/10
4. Kvarnerski dan 24.04.2021. Opatija bit će vrednovano
5. Sisak 29.05.2021. Sisak 7/10/10
6. Liburnijski dan 12.06.2021. Zadar 10/10/10
7. Solaris 11.09.2021. Šibenik bit će vrednovano
8. 25. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 01.-02.10.2021. Opatija 10/10/10
9. Novi trendovi u dentalnoj medicini 24.-25.09.2021. Zagreb bit će vrednovano
10. Božićni kongres 2021. 17.-18.12.2021.  Zagreb bit će vrednovano