HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne tehničare u 2022. godini
GEC kartica za dentalne tehničare

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1 Stomatologija danas 2022. 12.02.2022. Split 10/10/10
2 Proljeće u Varaždinu 02.04.2022. Varaždin 10
3 Na desnoj obali Drave 09.04.2022. Osijek 10
4 Kvarnerski dan 23.04.2022. Opatija 10
5 Dentex 2022. 09.-11.06.2022. Zagreb 10/10/10
6 Solaris 2022. 16.-17.09.2022. Šibenik 10/10/10
7 Božićni kongres 2022. prosinac 2022. Zagreb bit će vrednovano