HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne tehničare u 2023. godini
GEC kartica za dentalne tehničare

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1. Stomatologija danas 2023. 17.-18.02.2023. Split 10
2. Proljeće u Varaždinu 25.03.2023. Varaždin 10
3. Na desnoj obali Drave 01.04.2023. Osijek bit će vrednovano
4. Kvarnerski dani 28. - 29.04.2023. Opatija bit će vrednovano
5. Zagreb u proljeće 13.05.2023. Zagreb bit će vrednovano
6. Lijepa Dalmacija
(Tradicionalni tečaj Solaris)
16.09.2023. Vodice 10
7. Novi trendovi u dentalnoj medicini 22.-23.09.2023. Zagreb bit će vrednovano
8. 27. dani dentalne tehnike 06.-07.10.2023. Opatija bit će vrednovano
9. Božićni kongres 2023. 08.-09.12.2023. Zagreb bit će vrednovano