TERMINI ODRŽAVANJA PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI ZA 2020. GODINU
                       
PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI U SVRHU UPISA U REGISTAR KOMORE I IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE)
17. siječnja 2020. 17. travnja 2020. 17. srpnja 2020. 23. listopada 2020.
                       
                       
PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI U SVRHU OBNOVE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE)
16.  siječnja 2020. 16.  travnja 2020. 16. srpnja 2020.  22. listopada 2020.
                       
                       
PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI U SVRHU PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
20. ožujka 2020. 26. lipnja 2020. 25. rujna 2020. 18. prosinca 2020.