TERMINI ODRŽAVANJA PROVJERE OSPOSOBLJENOSTI ZA 2022. GODINU      
           
                       
PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI U SVRHU UPISA U REGISTAR KOMORE I IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE)
21. siječnja 2022. (petak) 22. travnja 2022. (petak) 22. srpnja 2022. (petak) 21 listopada 2022. (petak)
                       
                       
PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI U SVRHU OBNOVE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCE)
20. siječnja 2022. (četvrtak) 21. travnja 2022.(četvrtak) 20. srpnja 2022. (četvrtak) 20. listopada 2022.(četvrtak)
                       
                       
PROVJERA OSPOSOBLJENOSTI U SVRHU PRIZNAVANJA INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA
14. siječnja 2022. (petak) 15. travnja 2022. (petak) 16. rujna 2022. (petak) 16. prosinca 2022. (petak)