PONOVNI IZBORI

ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA DENTALNIH ASISTENATA U PODRUČNOM SJEDIŠTU RIJEKA i SPLIT

 

Na temelju članka 3. Pravilnika o izboru tijela Hrvatske komore dentalne medicine, Upravno vijeće Komore je na 85. sjednici održanoj 10. travnja 2017. godine donijelo Odluku o raspisivanju ponovnih izbora za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata u Područnom sjedištu Rijeka i Područnom sjedištu Split.

Navedenom odlukom propisani su i rokovi za provođenje pojedinih izbornih radnji.

Odredbama Pravilnika o izboru tijela Komore propisan je postupak kandidiranja i provođenje izbora.

U cilju obavještavanja dentalnih asistenata, a temeljem članka 3. stavka 5. Pravilnika o izboru tijela Komore, Odluka o raspisivanju ponovnih izbora objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici Komore.

Obrazac za kandidaturu kao i sve ostale materijale koji su vezani uz izbore za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata, redovito ćemo objavljivati na web stranici Komore www.hkdm.hru rubrici „Izbori/Izbori 2017/Ponovni izbori za dentalne asistente u Područnom sjedištu Rijeka i Split“.

Pozivamo sve članove – dentalne asistente u Područnom sjedištu Rijeka i Split koji se žele kandidirati za člana Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata da dostave svoje kandidature.

ODLUKA O RASPISIVANJU PONOVNIH IZBORA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA DENTALNIH ASISTENATA U PODRUČNOM SJEDIŠTU RIJEKA I PODRUČNOM SJEDIŠTU SPLIT

ČLANAK- KAKO SE KANDIDIRATI

KANDIDATURA DENTALNOG ASISTENTA – ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA DENTALNIH ASISTENATA

 

IZJAVA O PRIHVAĆANJU KANDIDATURE DENTALNOG ASISTENTA ZA ČLANA UPRAVNOG ODBORA 
STRUKOVNOG RAZREDA DENTALNIH ASISTENATA