REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA STRUKOVNOG RAZREDA DENTALNIH ASISTENATA PODRUČNIH SJEDIŠTA RIJEKA I SPLIT

 

Sukladno članku 34. stavku 4. Pravilnika o izboru tijela Komore, Središnje izborno povjerenstvo  utvrđuje rezultate glasovanja kako slijedi:

 

Povjerenstvo utvrđuje da je od važećih glasačkih listića zaprimljeno po područnim sjedištima kako slijedi:

3 za područno sjedište Rijeka

14 za područno sjedište Split

 

Sukladno članku 34. stavku 4. Pravilnika o izboru tijela Komore, Povjerenstvo  utvrđuje rezultate glasovanja kako slijedi:

 

Glasovanju se u Područnom sjedištu Split i Rijeka ukupno odazvalo:

 

-        82 dentalnih asistenata, što čini ukupno 12,9% ukupnog članstva dentalnih asistenata;

 

PODRUČNO SJEDIŠTE RIJEKA:

 

Dentalni asistenti - za članove Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih asistenata

1) Broj upisanih u birački popis: 205

2) Broj birača koji su glasovali: 33 (16,10%)

3) Broj glasova koji je dobio pojedini kandidat u izbornoj jedinici područnog sjedišta Rijeka:

 

  1. Domijan, Anita              14
  2. Kik, Maša                    19

 

4) Broj nevažećih glasačkih listića: 0

5) Ime i prezime kandidata koji su izabrani za članove Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih asistenata:

  1. Kik, Maša                    19
  2. Domijan, Anita             14

 

 

PODRUČNO SJEDIŠTE SPLIT:

 

Dentalni asistenti - za članove Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih asistenata

1) Broj upisanih u birački popis: 212

2) Broj birača koji su glasovali: 21 (9,9%)

3) Broj glasova koji je dobio pojedini kandidat u izbornoj jedinici područnog sjedišta Split:

 

1. Božić, Ivana               14

2. Čudina, Nevena             7

 

4) Broj nevažećih glasačkih listića: 0

5) Ime i prezime kandidata koji su izabrani za članove Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih asistenata:

1. Božić, Ivana               14

2. Čudina, Nevena             7

 

UPRAVNI ODBOR STRUKOVNOG RAZREDA DENTALNIH ASISTENATA dentalni asistenti koji su izabrani na neposrednim i tajnim izborima u područnim sjedištima Rijeka i Split (ukupno 4)

 

PODRUČNO SJEDIŠTE RIJEKA

  1. Kik, Maša                    19
  2. Domijan, Anita             14

 

PODRUČNO SJEDIŠTE SPLIT

1. Božić, Ivana               14

2. Čudina, Nevena             7

 

Na temelju članka 36. Pravilnika o izboru tijela Komore, prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i postupku izbora može podnijeti svaki birač za svoju izbornu jedinicu područnog sjedišta. Prigovor iz prethodnog stavka podnosi se Središnjem izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor. Središnje izborno povjerenstvo obvezno je donijeti odluku o prigovoru u roku od 24 sata od dana dostave prigovora, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.