Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 63. izvanrednoj sjednici održanoj 10. studenoga 2022. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je odluku o povećanju vrijednost boda, pa je slijedom toga došlo i do povećanja vrijednost DTP-a za dentalne tehničare. Nove cijene stupile su na snagu sa 01.01.2023. godine i objavljene su u „Narodnim novinama“ 133/2022. Nove cijene dostupne su na niže navedenom linku:

DTP cijene siječanj 2023.


Sukladno članku 36. l. i članku 42. stavku 1. podstavku 8. Zakona o stomatološkoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 121/03, 117/08 i 120/09), Hrvatska komora dentalne medicine utvrđuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara i donosi Cjenik usluga djelatnosti dentalnih tehničara, kojim se određuje najniža cijena zubotehničke usluge. Temeljem članka 11. točka 9. i članka 37. točka 3. pročišćenog teksta Statuta Komore („Narodne novine“ br. 13/10), Upravni odbor strukovnog razreda dentalnih tehničara pri Komori određuje najnižu cijenu rada dentalnog tehničara.

 

            Upravni odbor strukovnog razreda dentalnih tehničara Komore je na svojoj 1. sjednici održanoj dana 25. veljače 2010. godine, donio Cjenik usluga djelatnosti dentalnih tehničara, s najniže propisanim cijenama. Na 6. sjednici Upravnog odbora strukovnog razreda koja je održana 27. siječnja 2012. godine, prihvaćene su korekcije cijena pojedinih usluga.        

 

          Cjenik sadrži popis usluga (fiksna protetika, keramika, mobilna protetika i mobilna ortodoncija), te najnižu cijenu izraženu u kunama. Ukazujemo Vam na činjenicu, da u cijenu rada nije uključena nabavna cijena retencijskih veza, a u cijenu nadogradnje nije uključena cijena metala (osim čelika).

 

            S obzirom da se radi o najnižim cijenama koje propisuje Komora, svaki dentalni tehničar može izraditi svoj cjenik u kojem cijene pojedinih usluga ne smiju biti niže od propisanih, ali mogu biti iste ili više od propisanih od strane Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara Komore.

 

            Cijene iz Cjenika koriste se za naplatu usluga djelatnosti dentalnih tehničara koje nisu obuhvaćene obveznim zdravstvenim osiguranjem.

 

            U prilogu vam dostavljamo Cjenik najnižih cijena usluga djelatnosti, uz napomenu da ukoliko želite primjenjivati najniže cijene propisane u tom Cjeniku, isti možete naći i ispisati sa web stranice Komore. Napominjemo da u navedenom slučaju nakon ispisa Cjenika u isti trebate u gornjem lijevom uglu navesti naziv i adresu vašeg laboratorija, grupne prakse, zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva (prema rješenju ministra zdravlja), a ispod cijena datum te vaš  potpis i žig.

         Cjenik usluga djelatnosti dentalnih tehničaraobvezni ste primjenjivati od 1. ožujka 2012. godine. 

            Napominjemo da Komora u okviru svojih javnih ovlasti obavlja redovni stručni nadzor nad radom dentalnih tehničara, kojim će biti obuhvaćen i nadzor nad  primjenom najnižih cijena u naplaćivanju usluga djelatnosti dentalnih tehničara. Izvanredni nadzor obavljati će se na temelju zaprimljenih pritužbi vaših kolega te obavljajući redovan, odnosno izvanredan stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine, s kojim imate zaključen ugovor o poslovnoj suradnji. Ovom prilikom Vam ukazujemo na odredbe Pravilnika o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Časnog suda pri Hrvatskoj stomatološkoj komori, kojim će na prvoj slijedećoj sjednici Skupštine Komore biti obuhvaćeni i dentalni tehničari. Odredbama Pravilnika, pružanje usluga po cijeni koja je niža od najniže propisane cijene od strane Komore, smatra se težom povredom pravila ponašanja u obavljanju djelatnosti. Za sada su predviđene slijedeće sankcije: ukor, javni ukor koji se objavljuje u glasilu Komore, novčana kazna te privremena (od šest mjeseci do godinu dana) ili trajna zabrana obavljanja djelatnosti.

 

            Ovim putem pozivam sve dentalne tehničare – članove strukovnog razreda dentalnih tehničara pri Hrvatskoj komori dentalne medicine, da  našim radom zaštitimo ugled i dignitet naše struke, u čemu je jedan od najvažnijih elemenata upravo rad s odgovarajućim cijenama, čiju najnižu razinu temeljem Zakona i Statuta propisuje naš Upravni odbor strukovnog razreda.  

 

            S poštovanjem

 

                                                                                    PREDSJEDNICA

                                                       STRUKOVNOG RAZREDA DENTANIH TEHNIČARA

 

                                                                  Vesna Krizmanić, viša dent. tehničarka

 

 

Prilog: Cjenik