Poštovani članovi Hrvatske komore dentalne medicine,

Sukladno Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za raddentalni asistent je u obvezi predati zahtjev za obnovu dozvole za rad mjesec dana prije isteka iste.

Zahtjev se podnosi Uredu za registraciju i licenciranje pri Hrvatskoj komori dentalne medicine, Kurelčeva 3, Zagreb.

Podsjećamo da je svaki član Komore prema Pravilniku o stručnom usavršavanju člana Komore obvezan ostvaritiminimalnih 10 bodova godišnje od datuma izdavanja dozvole za rad. 

Kako bismo maksimalno izašli ususret našim članovima, dentalnim asistentima, a posebice jer u vrijeme ustrojavanja strukovnog razreda dentalnih asistenata te upisa dentalnih asistenata u Komoru (2012. godine) nije bilo glasila za dentalne asistente, rjeđe su se održavali „Dani otvorenih vrata“, bila je slabije razvijena mreža tečajeva za dentalne asistente u Hrvatskoj, dentalni asistenti su bili manje informirani o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja te provjeri stručnosti u svrhu obnavljanja dozvole za rad, Upravno vijeće Komore je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 2. studenog 2017., na prijedlog Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata, donijelo odluku, slijedom koje:

 

Dentalni asistenti upisani u Registar dentalnih asistenata Komore do 31. prosinca 2017., u trenutku podnošenja zahtjeva za prvu obnovu dozvole za rad, u postupku provjere stručnosti, trebaju imati ukupno 60 ostvarenih bodova, bez obzira na datum i godinu stjecanja navedenih bodova. Na taj način ostvaruju se uvjeti za obnovu licence.

Prije dostavljanja Zahtjeva, molimo Vas da provjerite svoje bodove na web stranici www.hkdm.hr (potrebno se prijaviti unosom imena, prezimena i evidencijskog broja)

Za obnovu dozvole za rad potrebno je dostaviti:

1.     Zahtjev za obnavljanje dozvole za rad

2.     Izjavu o poštivanju kodeksa etike i deontologije  Hrvatske komore dentalne medicine

3.     originalne diplome i potvrdnice sa tečajeva stručnog usavršavanja (ukoliko nisu evidentirani u elektronskoj evidenciji tijekom valjane dozvole za rad)

4.     ostale dokumente temeljem kojih dokazujete sakupljene bodove.

Sva dokumentacija mora se dostaviti u originalu ili u preslikama ovjerenim od javnog bilježnika. Diplome sa tečajeva (koje nisu evidentirane u elektronskoj evidenciji) moraju se dostaviti isključivo u originalu. Originalne diplome i potvrdnice sa tečajeva stručnog usavršavanja (ukoliko ste provjerili bodove u elektronskoj evidenciji na web stranici Komore te Vam bodovi nisu evidentirani, ako imate evidentirane sve bodove, nije potrebno dostavljati diplome.)

Pitanja vezana uz obnovu dozvole za rad možete dostaviti na 01/4886730 ili mail: pisarnica@hkmd.hr
 

Zahtjev za obnovu dostavljate na pisarnica@hkdm.hr