"HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE PREGLED TEČAJEVA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DENTALNE TEHNIČARE U 2018. GODINI"

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum

Mjesto održvanja

Bodovi

1 Stomatologija danas 2018 10.02.2018. Split 10
2 Španciranje u Varaždinu 24.03.2018. Varaždin 10
3 Na desnoj obali Drave 14.04.2018. Osijek 10
4 Kvarnerski dan 28.04.2018. Opatija 10
5 Asthetic Dental Moment - Kongres s međunarodnim sudjelovanjem 11.-12.05.2018. Zadar 12
6 Dentex 17.-19.05.2018. Zagreb 12
7 Solaris, Šibenik 2018 godina 14.-15.09.2018. Šibenik 10
8 Novi trendovi u dentalnoj medicini 21.-22.09.2018. Zagreb 10
9 22. Dani dentalne tehnike 12. i 13. 10.2018. Opatija 10
10 Radni tečaj – Tehnike šivanja i augmentacija ekstrakcijske rane 10/20/2018 Osijek 10
11 13. Quintessence kongres Zagreb 26.-27.10.2018. Zagreb 10
12 Božićni kongres 2018 14.-15.12.2018. Zagreb DT - 10 bodova
13 Perioimplant 2018 21. i 22.09.2018. Opatija DT - 10 bodova

*Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo izmjene podataka