HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne asistente u 2019. godini

Naziv tečaja Datum
održavanja
tečaja
Opis tečaja Mjesto
održavanja
tečaja
Broj bodova

Stomatologija danas 2019.

08.-09.02.2019.

teoretski

Split

10

Na desnoj obali Drave

13.04.2019.

teoretski

Osijek

10

Kvarnerski dan

27.04.2019.

teoretski

Opatija

10

Međunarodni skup (dmd, dt i da) Mostar 07.-08.-06.2019. 07./08.06.2019. kongres Mostar 10

Solaris, Šibenik 2019. godina

13.-14.09.2019.

kongres

Šibenik

10

14. Hrvatski međunarodni kongres Quintessence 18. i 19. 10.2019. kongres Zagreb 10

Jesen u Toplicama

19.10.2019.

teoretski

Sv. Martin na Muri

10

Božićni kongres 2019.

13.-14.12.2019.

kongres

Zagreb

10

Sterilizacija u dentalnoj medicini.Rizični pacijent s poremećajima disanja-što bi dentalni asistent trebao znati? Dentalno asistiranje pri izradi kombiniranih protetskih radova. (Ambitio)

16.02.2019.

radni

Zagreb

10

Dentalno asistiranje u implantološkim oralnokirurškim zahvatima: Naručivanje pacijenta u ordinaciji dentalne medicine; profesionalni rizici u radu s pacijentima oboljelima od hepatitisa u ordinaciji dm. (Ambitio)

27.04.2019.

radni

Zagreb

10

I TOP advance– radni tečaj za dentalne asistente

10.-11.05.2019.

radni

Sv. Martin na Muri

10

Suvremeni postupak postavljanja fiksne ortodontske naprave – uloga dentalnog asistenta; Specifičnosti rada dentalnog asistenta u ordinaciji dječje dentalne medicine; Profesionalni rizici u dentalnoj medicini DA

Ambitio

15.06.2019.

radni

Zagreb

10

Gluhi, slijepi, slabovidni i pacijenti s intelektualnim poteškoćama u ordinaciji dentalne medicine – specifičnosti komunikacije; Dentalni/a asistent/ica – član tima u oralnoj medicini; Parenteralna terapija u ordinaciji dentalne medicine – što, kako i kada?  DA (Ambitio)

07.09.2019.

radni

Zagreb

10

 

*Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo izmjene podataka