Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

Hrvatska komora dentalne medicine je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2020. godine, budući da je stranica objavljena prije 23. rujna 2018.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežne stranice: hkdm.hr i mojstomatolog.hr

 

hkdm.hr

Hrvatska komora dentalne medicine kontinuirano ažurira svoju službenu mrežnu stranicu, koja prvenstveno služi kako bi obavijestila svoje članove, doktore dentalne medicine, dentalne tehničare i dentalne asistente o svim relevantnim informacijama vezanim uz njihovu struku; pravnim propisima, tečajevima stručnog usavršavanja, publikacijama i dr.

 

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na sljedeći način su zadovoljeni određeni kriteriji koji su propisani navedenim Zakonom, odnosno smjernicama koje su izrađene na temelju smjernica Web Content Accessibility Guidlines (WCAG) 2.1: glavni izbornik moguće je koristiti pritiskom na tipku TAB na tipkovnici, objavljene fotografije prati „alt tag“ sa popratnim opisom sadržaja fotografije, svi tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale tekst, na mrežnoj stranici nema video niti audio sadržaja, ne postoji automatska izmjena jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike, na mrežnoj stranici nema obrazaca ili skripti čije je izvođenje vremenski ograničeno, svaki element (form element) ima svoju oznaku, sadržajni i sastavni dijelovi su predstavljeni na način da ih se može lako primijetiti, dijelovi korisničkog sučelja su lako uočljivi – poveznice su naglašene drugom bojom i pojačanim fontom, mrežna stranica prilagođena je prikazima na različitim uređajima, nije korištena složena struktura stranice i izbornika te nisu korištene komplicirane ili nerazumljive riječi.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica hkdm.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica hkdm.hr dijelom je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti postoje budući da članovi Hrvatske komore dentalne medicine s obzirom na karakteristike njihove struke ne mogu obavljati svoju struku ukoliko imaju oštećenje vida. U skladu sa navedenim, troškovi postizanja potpune usklađenosti i koristi od iste predstavlja nerazmjerno opterećenje, uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe mrežne stranice u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019). Iznimke u usklađenosti očituju se u tome što PDF dokumenti nisu čitljivi čitačima ekrana, jer su postavljeni u slikovnom obliku te neki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju. Također, nisu odgovarajući kontrasti između pozadine i prednjeg plana.

 

mojstomatolog.hr

Stranica mojstomatolog.hr je u vlasništvu Hrvatske komore dentalne medicine i namijenjena je za promoviranje oralnog zdravlja. Portal uređuju i vode doktori dentalne medicine koji u suradnji sa sveučilišnim profesorima prvenstveno pacijentima daju odgovore na njihova pitanja putem sažetih i točnih informacija.

 

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici

Na sljedeći način su zadovoljeni određeni kriteriji: stranica je napisana jednostavnim jezikom, korištena je linearna struktura stranice te je sadržaj stranice podijeljen podnaslovima. Moguće je sa tipkom TAB kretati se po stranici, a na stranici nema video ni audio sadržaja.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica mojstomatolog.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

 

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je s obzirom da bi troškovi postizanja potpune usklađenosti i koristi od iste predstavljalo nerazmjerno opterećenje, u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019), uzimajući u obzir učestalost i trajanje uporabe navedene stranice u odnosu na procijenjene koristi za osobe s invaliditetom. Tekst članaka nije lijevo poravnat, kontrasti nisu odgovarajući, slike na naslovnoj stranici nemaju prikladan opis jer trenutna funkcionalnost sustava putem kojeg je objavljena stranica to ne podržava, kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je unutarnje procjene obavljene putem samoprocjene i metodom automatizirane procjene uporabom validatora pristupačnosti.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Za potrebnu pomoć vezano uz bilo koji dio mrežne stranice ili problem s pristupačnosti molim vas da nas kontaktirate putem e-maila na hkdm@hkdm.hr ili telefonom na 01 4886 722.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadležno tijelo za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/2019) je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona na broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr .

 

Ova izjava je sastavljena u Zagrebu, 21. rujna 2020. godine.