Poštovani članovi,

Ukoliko ste mijenjali adresu, poslodavca, broj telefona, e-mail adresu, radni status ili bilo koji osobni podatak, molimo Vas da nam se obratite na:

financije@hkdm.hr

ljiljana.malcic@hkdm.hr

marina.posavec@hkdm.hr

Za sva pitanja vezana za financije, stojimo Vam na raspolaganju.