STOMATOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
pregled tečajeva stručnog usavršavanja u 2021. godini

Red. Br. Naziv tečaja Datum održavanja tečaja Mjesto održavanja
tečaja
Broj Bodova
1. Terapija periimplantatnih bolesti 26.02.2021. Zagreb 10
2. Od reparacije do regeneracije - što je novo u Endodonciji 27.02.2021. Zagreb 10
3. 3,2,1 Kreni! Brušenje u fiksoprotetskoj terapiji - multidisciplinarni pristup 05.-06.03.2021. Zagreb 10
4. Zatvaranje prostora - vječiti izazov u ortodonciji 12.03.2021. Zagreb 7
5. Inicijalna-nekirurška parodontna terapija 12.-13.03.2021. Zagreb 10
6. 3,2,1 Kreni! Otisci i međučeljusni registrati u fiksnoj protetici 20.03.2021. Zagreb 10
7. Simpozij "Nesvakidašnji izazovi u ordinaciji" 02.04.2021. Zagreb 8
8. Biomehanika u digitalnoj ortodonciji 16.04.2021. Zagreb 7
9. Jednoposjetno endodontsko liječenje zuba i estetsko-funkcionalna restauracija krune 17.04.2021. Zagreb 10
10. Hitna stanja u ordinaciji doktora dentalne medicine u sedam koraka 23.-24.04.2021. Zagreb 10
11. Udlage i bruksizam 23.04.2021. Zagreb 10
12. Mali pacijenti veliki izazovi 08.05.2021. Zagreb 10
12. Planiranje fiksnoprotetske terapije i dijagnostički pristup u estetskoj zoni 15.05.2021. Zagreb 10
13. 7. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta u Zagrebu 21.-22.05.2021. Rovinj 12
14. Obiteljska stomatologija - radni tečaj za polivalentne praktičare 11.06.2021. Zagreb 10
15. Kako uspješno provesti izbjeljivanje na vitalnim i avitalnim zubima 18.06.2021. Zagreb 10
16. Model Management 1 19.06.2021. Zagreb 10
17. Napredne tehnike brušenja u fiksnoj protetici 03.07.2021. Zagreb 10
18. Labirinti farmakologije - osnovni tečaj 11.09.2021. Zagreb 7
19. V Kongres s međunarodnim sudjelovanjem Zavoda za endodonciju i restaurativnu stomatologiju u suorganizaciji Hrvatskog društva za minimalno intervencijsku medicinu HLZ-a "Sinergija znanosti i kliničkog rada" 22.-23.10.2021. Zagreb 12
20. Novosti u dječjoj stomatologiji - od znanosti do klinike 23.10.2021. Zagreb 10
21. Kako spriječiti prigovore i tužbe pacijenata u dentalnoj medicini? 06.11.2021. Zagreb 8

Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo izmjene podataka

* Potrebna suglasnost pacijenta te mišljenje povjerenstva za etiku i deontologiju

Odluka o uvjetima provođenja tečajeva stručnog usavršavanja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COVID-19 

Odluka o načinu stručnog usavršavanja, stjecanja bodova te obnovi licence i dozvole za rad za članove Komore za razdoblje 11.03.2020. – 31.12.2020.