FAKULTET DENTALNE MEDICINE U RIJECI
pregled tečajeva stručnog usavršavanja u 2021. godini

Red. Br. Naziv tečaja Datum održavanja tečaja Mjesto održavanja
tečaja
Broj Bodova
1. Planiranje endodontskih liječenja i primjena strojne endodoncije 23.04.2021. Rijeka 10
2. Predvidljiva regeneracija i augmentacija parodontnih tkiva - kako, čime i zašto? 05.06.2021. Rijeka 10
3. 2. kongres Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci "Orofacijalna bol i disfunkcije" 02.-03.09.2021. Rijeka bit će vrednovano
4. Suvremene mogućnosti dentalne implantologije 17.09.2021. Rijeka 10
5. Potpuna proteza - propusti, pogreške i moguća rješenja 29.20.2021. Rijeka 10
6. PRP/PRF i hijaluronska kiselina u estetskoj dentalnoj medicini 12.11.2021. Rijeka 10

* Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo izmjene podataka

Odluka o uvjetima provođenja tečajeva stručnog usavršavanja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COVID-19 

Odluka o načinu stručnog usavršavanja, stjecanja bodova te obnovi licence i dozvole za rad za članove Komore za razdoblje 11.03.2020. – 31.12.2020.