Poštovani,

Izvršni odbor Hrvatske komore dentalne medicine predlaže uvođenje sustava i provedbu mjera u Komori za borbu protiv korupcije i usklađenost – politiku sustava upravljanja mjerama za borbu protiv korupcije prema normi HRN EN ISO 37001:2016.

Sukladno načelima politike opredijeljenosti Komore za borbu protiv korupcije, Komora se i kroz svoj dosadašnji svakodnevni rad i postupanje zalaže za profesionalno, stručno, pošteno i transparentno obavljanje djelatnosti. Transparentno poslovanje i rad sukladan standardnim etičkim načelima može značajno doprinijeti povećanju uspješnosti i prepoznatljivosti Komore, te kao takvo doprinosi ugledu struke te Republike Hrvatske u cjelini.

Na taj način osigurava se okvir za postavljanje, ocjenjivanje i postizanje ciljeva za suzbijanje moguće korupcije, izražava se opredijeljenost vodstva Komore na ispunjenje zahtjeva sustava upravljanja za suzbijanje korupcije, podržava stvaranje osviještenosti te opredijeljenost neprekidnom poboljšanju mjerama upravljanja sustavom za suzbijanje korupcije.

Predsjednik Komore i vodstvo Komore izražavaju snažan stav potpore i predanosti programu borbe protiv korupcije bez obzira na njezin pojavni oblik.

Politika posvećenosti borbi protiv korupcije obvezuje sve članove radnih tijela Komore, zaposlenike i poslovne suradnike Komore da svojim ponašanjem pružaju primjereni doprinos ostvarenju tog cilja.

Slijedom navedenog, objavljen je javni poziv za uspostavu sustava upravljanja antikorupcijom u Komori. Izrađen je Projekt za uspostavu sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO 37001:2016 (u daljnjem tekstu: Projekt), koji se sastoji od dokumentacije sustava prema zahtjevima norme, a koji vam dostavljamo u prilogu. Predmetnim projektom obuhvaćeni su i edukacija te provođenje internog audita, nakon čega bi uslijedilo certificiranje od strane ovlaštene tvrtke. Prethodno je potrebno donijeti i Kodeks poslovnog ponašanja koji predstavlja primarni, temeljni sustav etičkih pravila Komore te nadopunjuje postojeći Kodeks dentalne etike i deontologije te odredbe propisa Republike Hrvatske.

Ovim putem pozivamo sve članove Komore da dostave svoje mišljenje o prijedlogu uvođenja sustava za borbu protiv korupcije u Hrvatskoj komori dentalne medicine. Vaša očitovanja molimo dostaviti pismeno na mail hkdm@hkdm.hr najkasnije do 30. rujna 2021. godine.

→ Dokumentacija sustava prema zahtjevima norme