HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne tehničare  u 2021. godini 

Red. Br. Naziv tečaja Datum održavanja tečaja Mjesto održavanja
tečaja
Broj bodova
1. Stomatologija danas 2021. 20.02.2021. Split 10/10/10
2. Proljeće u Varaždinu 27.03.2021. Varaždin 10/10
3. Na desnoj obali Drave 10.04.2021. Osijek 10/10/10
4. Kvarnerski dan 24.04.2021.  Opatija 10/10/10
5. Aesthetic Dental Moment 07.-08.05.2021. Zadar 12/10
6. Sisak 29.05.2021. Sisak 7/10/10
7. Liburnijski dan 12.06.2021. Zadar 10/10/10
8. Solaris 11.09.2021. Šibenik 10/10/10
9. Novi trendovi u dentalnoj medicini 24.-25.09.2021. Zagreb 12/10
10. 25. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 01.-02.10.2021. Opatija 10/10/10
11. Božićni kongres 2021. 17.-18.12.2021.  Zagreb bit će vrednovano

 

 *Hrvatska komora dentalne medicine zadržava pravo izmjene podataka

Odluka o uvjetima provođenja tečajeva stručnog usavršavanja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COVID-19

Odluka o načinu stručnog usavršavanja, stjecanja bodova te obnovi licence i dozvole za rad za članove Komore za razdoblje 11.03.2020. – 31.12.2020.