HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja u 2021. godini
GEC kartica za doktore dentalne medicine

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1. Stomatologija danas 2021. 20.02.2021. Split bit će vrednovano
2. S praktičarima otvoreno o praksi 13.03.2021. Zagreb bit će vrednovano
3. Proljeće u Varaždinu 27.03.2021. Varaždin 10/10
4. Na desnoj obali Drave 10.04.2021. Osijek 10/10/10
5. Kvarnerski dan 24.04.2021. Opatija bit će vrednovano
6. Sisak 29.05.2021. Sisak 7/10/10
7. Liburnijski dan 12.06.2021. Zadar 10/10/10
8. Solaris 11.09.2021. Šibenik bit će vrednovano
9. Novi trendovi u dentalnoj medicini 24.-25.09.2021. Zagreb bit će vrednovano
10. 25. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 01.-02.10.2021. Opatija 10/10/10
11. Jesen u Toplicama 15.-16.10.2021. Sv. Martin na Muri 10/10
12. Božićni kongres 2021. 17.-18.12.2021.  Zagreb bit će vrednovano

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne tehničare u 2021. godini
GEC kartica za dentalne tehničare

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1. Stomatologija danas 2021. 20.02.2021. Split bit će vrednovano
2. Proljeće u Varaždinu 27.03.2021. Varaždin 10/10
3. Na desnoj obali Drave 10.04.2021. Osijek 10/10/10
4. Kvarnerski dan 24.04.2021. Opatija bit će vrednovano
5. Sisak 29.05.2021. Sisak 7/10/10
6. Liburnijski dan 12.06.2021. Zadar 10/10/10
7. Solaris 11.09.2021. Šibenik bit će vrednovano
8. 25. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 01.-02.10.2021. Opatija 10/10/10
9. Novi trendovi u dentalnoj medicini 24.-25.09.2021. Zagreb bit će vrednovano
10. Božićni kongres 2021. 17.-18.12.2021.  Zagreb bit će vrednovano

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne asistente u 2021. godini
GEC kartica za dentalne asistente

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1. Stomatologija danas 2021. 20.02.2021. Split bit će vrednovano
2. Na desnoj obali Drave 10.04.2021. Osijek 10/10/10
3. Kvarnerski dan 24.04.2021. Opatija bit će vrednovano
4. Sisak 29.05.2021. Sisak 7/10/10
5. Solaris 11.09.2021. Šibenik bit će vrednovano
6. 25. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 01.-02.10.2021. Opatija 10/10/10
7. Jesen u Toplicama 15.-16.10.2021. Sv. Martin na Muri 10/10
8. Božićni kongres 2021. 17.-18.12.2021.  Zagreb bit će vrednovano