FAKULTET DENTALNE MEDICINE SVEUČILIŠTA U RIJECI
tečajevi stručnog usavršavanja za 2022. godinu

Red. Br. Naziv tečaja Datum održavanja tečaja Opis tečaja Mjesto održavanja
tečaja
Tečaj je
namjenjen
Bodovi Povjerenstvo IO
1. Dentalna medicina za praktičare 25.03.2022. radni Rijeka DMD 10 10
2. Primjena strojne endodoncije u svakodnevnoj praksi 06.05.2022. radni Rijeka DMD 10 10
3. Ljeto na ortodonciji Sveučilišta u Rijeci 01.-02.09.2022. radni Rijeka DMD 10 10
4. 3. međunarodni kongres Fakulteta dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci "Novi koncept estetike osmjeha" 09.-10.09.2022. kongres Rijeka DMD 12 12
5. Kada primijeniti biomaterijale nakon ekstrakcije zuba 16.09.2022. radni Rijeka DMD 10 10
6. Potpuna proteza - propusti, pogreške, moguća rješenja 28.10.2022. radni Rijeka DMD 10 10