HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
tečajevi stručnog usavršavanja za dentalne asistente u 2022. godini

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1 Stomatologija danas 2022. 12.02.2022. Split 10/10/10
2 Na desnoj obali Drave 09.04.2022. Osijek 10
3 Kvarnerski dan 23.04.2022. Opatija 10
4 Dentex 2022. 09.-11.06.2022. Zagreb 10/10/10
5 Krstarenje Dravom i Dunavom - OTKAZANO! 23.-25.06.2022. Osijek bit će vrednovano
6 Etika u dentalnoj medicini II 02.-03.09.2022. Zagreb bit će vrednovano
7 Solaris 2022. 16.-17.09.2022. Šibenik 10/10/10
8 26. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 30.09-01.10.2022. Rovinj 10/10/10
9 Jesen u Toplicama 14.-15.10.2022. Sv. Martin na Muri 10/10
10 Božićni kongres 2022. 08.-09.12.2022. Zagreb 10/10/10
11 iTOP Advanced 04.-05.11.2022. Sv. Martin na Muri 10