HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja u 2022. godini
GEC kartica za doktore dentalne medicine

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1 Stomatologija danas 2022. 12.02.2022. Split 10/10/10
2 S praktičarima otvoreno o praksi 12.03.2022. Zagreb 10
3 Proljeće u Varaždinu 02.04.2022. Varaždin 10
4 Na desnoj obali Drave 09.04.2022. Osijek 10
5 Kvarnerski dan 23.04.2022. Opatija 10
6 Dentex 2022. 09.-11.06.2022. Zagreb 10/10/10
7 Solaris 2022. 16.-17.09.2022. Šibenik 10/10/10
8 26. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 30.09-01.10.2022. Rovinj 10/10/10
9 Novi trendovi u dentalnoj medicini 23. i 24. 09.2022. Zagreb 10/10
10 Bablje ljeto - Dubrovnik 07.-08.10.2022. Dubrovnik 10
11 Jesen u Toplicama 14.-15.10.2022. Sv. Martin na Muri 10/10
12 Božićni kongres 2022. 08.-09.12.2022. Zagreb 10/10/10

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne tehničare u 2022. godini
GEC kartica za dentalne tehničare

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1 Stomatologija danas 2022. 12.02.2022. Split 10/10/10
2 Proljeće u Varaždinu 02.04.2022. Varaždin 10
3 Na desnoj obali Drave 09.04.2022. Osijek 10
4 Kvarnerski dan 23.04.2022. Opatija 10
5 Dentex 2022. 09.-11.06.2022. Zagreb 10/10/10
6 Solaris 2022. 16.-17.09.2022. Šibenik 10/10/10
7 Božićni kongres 2022. prosinac 2022. Zagreb 10/10/10

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE
pregled tečajeva stručnog usavršavanja za dentalne asistente u 2022. godini
GEC kartica za dentalne asistente

Red. Br.

Naziv tečaja

Datum održavanja tečaja

Mjesto održavanja tečaja

Broj Bodova

1 Stomatologija danas 2022. 12.02.2022. Split 10/10/10
2 Na desnoj obali Drave 09.04.2022. Osijek 10
3 Kvarnerski dan 23.04.2022. Opatija 10
4 Dentex 2022. 09.-11.06.2022. Zagreb 10/10/10
5 Krstarenje Dravom i Dunavom 23.-25.06.2022. Osijek bit će vrednovano
6 Solaris 2022. 16.-17.09.2022. Šibenik 10/10/10
7 26. dani dentalne tehnike i dani dentalne medicine 30.09-01.10.2022. Rovinj 10/10/10
8 Jesen u Toplicama 14.-15.10.2022. Sv. Martin na Muri 10/10
9 Božićni kongres 2022. prosinac 2022. Zagreb 10/10/10