LISTE KANDIDATA IZBORNE JEDINICE PODRUČNOG SJEDIŠTA OSIJEK

 

 1. Lista kandidata doktora dentalne medicine za vijećnike Skupštine Komore
 2. Lista kandidata dentalnih tehničara za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara
 3. Lista kandidata dentalnih asistenata za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara
 4. Lista kandidata dentalnih higijeničara za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara

 

LISTE KANDIDATA IZBORNE JEDINICE PODRUČNOG SJEDIŠA RIJEKA

 

 1. Lista kandidata doktora dentalne medicine za vijećnike Skupštine Komore
 2. Lista kandidata dentalnih tehničara za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara
 3. Lista kandidata dentalnih asistenata za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara

 

LISTE KANDIDATA IZBORNE JEDINICE PODRUČNOG SJEDIŠTA SPLIT

 

 1. Lista kandidata doktora dentalne medicine za vijećnike Skupštine Komore
 2. Lista kandidata dentalnih tehničara za vijećnike Skupštine Komore
 3. Lista kandidata dentalnih tehničara za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara
 4. Lista kandidata dentalnih asistenata za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara

 

LISTE KANDIDATA IZBORNE JEDINICE PODRUČNOG SJEDIŠTA VARAŽDIN

 

 1. Lista kandidata doktora dentalne medicine za vijećnike Skupštine Komore
 2. Lista kandidata dentalnih tehničara za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara
 3. Lista kandidata dentalnih asistenata za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara

 

 

LISTE KANDIDATA IZBORNE JEDINICE PODRUČNOG SJEDIŠTA ZAGREB

 

 1. Lista kandidata doktora dentalne medicine za vijećnike Skupštine Komore
 2. Lista kandidata dentalnih tehničara za vijećnike Skupštine Komore
 3. Lista kandidata dentalnih tehničara za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara
 4. Lista kandidata dentalnih asistenata za članove Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara

 

ZAJEDNIČKA LISTA KANDIDATA DENTALNIH TEHNIČARA ZA VIJEĆNIKE SKUPŠTINE KOMORE