Red broj Naziv tečaja Datum održavanja Vrsta tečaja Organizator Mjesto održavanja bodovi
  4. hrvatski simpozij Poduzetništvo, financije i pravo u stomatologiji 31.01. teoretski HSK I Media ogled d.o.o. Zagreb 8
1.        Stomatologija danas 07.02. radni+teoretski HSK-PS Split Split 10
2.        Malim koracima do zadovoljnog pacijenta 14.02. teoretski HSK-PS Rijeka Begovo Razdolje 7
3.        HIV i stomatološki tim 14.02. teoretski SFZG Zagreb 7
4.        Liječenje zuba u djece-nove spoznaje i praksa 20.02. teoretski SFZG Zagreb 7
5.        Kirurški aspekti moderne implantologije 21.02. teoretski SFZG Zagreb 8
  Profesionalna odgovornost zdravstvenih radnika 21.02. teoretski Narodne novine d.d., HLK, HSK, HLJK, HKMS I HKMB Zagreb  
6.        Dani fiksne protetike 06. i 07. 03. teoretski SFZG Zagreb 10
7.        S praktičarima otvoreno o praksi 2 14.03. teoretski HSK-PS Zagreb Zagreb 10
8.        Forenzična stomatologija naknada štete u stomatološkoj praksi 14.03. teoretski SFZG Zagreb 7
9.        Stomatološko-medicinski pristup u terapiji gerontološkog pacijenta ODGOĐENO 14.03. teoretski SFZG Zagreb 7
10.    Kongres s međunarodnim sudjelovanjem: Stomatologija svakodnevna praksa 20. i 21.03. kongres HRVATSKO ENDODONTSKO DRUŠTVO Zagreb 12
11.    Rizična stomatologija 21.03. teoretski HSK-PS Osijek Požega 7
12.    Novo i provjereno u parodontologiji za praktičare OTKAZANO 21.03. teoretski SFZG Zagreb 7
13.    International dental symposium 28.-30.03.   HRVATSKO STOMATOLOŠKO DRUŠTVO   Tečaj će biti vrednovan naknadno
14.    Kvaliteta i efikasnost u modernoj ortodonciji 03. i 04. teoretski SFZG Zagreb 7
15.    Primjena koferdama u stomatologiji 04.04. teoretski MFR-STUDIJ STOMATOLOGIJE Rijeka 7
16.    Proljeće u Zadru 2 04.04. teoretski HSK-PS Split Zadar 7
17.    Korkyra dental minute 17. i 18.04. kongres HSK i GARK d.o.o. Korčula 12
18.    Proljeće uz jezero 18.04. teoretski HSK-PS Varaždin Trakošćan 7
19.    Potpuna proteza-izradba i pogreške 18.04. teoretski SFZG Zagreb 7
20.    Dentalne traume u djece:suvremeni pristup 25.04. teoretski SFZG Zagreb 7
21.    Kvarerski dan 2 25.04. teoretski HSK-PS Rijeka Opatija 10
22.    Dan endodoncije i restaurativne stomatologije 1 09.05. radni i teoretski SFZG Zagreb 10
23.    Bruksizam-pojavnost, dijagnostika i terapija 09.05. simpozij SFZG Zagreb 8
24.    Stomatološki dan 09.05.   HRVATSKO STOMATOLOŠKO DRUŠTVO   Tečaj će biti vrednovan naknadno
25.    Competence in composites 2 16.05. demonstracijski HSK-PS Zagreb Zagreb 8
26.   

Imedijatna pokrovna proteza i pokrovna proteza na implantatima-kada, kako i zašto

OTKAZANO

16.05. teoretski SFZG Zagreb 7
27.    Oralna medicina u interdisciplinarnoj stomatološkoj praksi 22. i 23. 05. demonstracijski HRVATSKO DRUŠTVO ZA ORALNU MEDICINU I PATOLOGIJU Vodice 9
28.    Oralnokirurške komplikacije u svakodnevnoj praksi 23.05. teoretski SFZG Zagreb 7
29.    Oralna medicina za vašu ordinaciju 30.05. teoretski SFZG Zagreb 7
30.    Svakodnevne dileme i njihovo rješenje 06.06. teoretski HSK-PS Osijek Vukovar 7
31.   

Najnovija dostignuća u terapiji stomatološke protetike

letak-prednja strana

letak-stražnja strana

26. i 27.06. teoretski HRVATSKO DRUŠTVO ZA STOMATOLOŠKU PROTETIKU, SFZG i HSK Bol na Braču 9
32.    HSK i ORTHOS d.o.o. 04. i 05.09.   HSK i ORTHOS d.o.o. Dubrovnik 7
33.    Šibenik – Solaris 12.09. radni+teoretski HSK-PS Split Šibenik 10
34.    Što nakon implantata? 25.09. radni HSK Zagreb 10
35.    SUORGANIZACIJA:Susret istoka i zapada u Europi 25. i 26.09. demonstracijski+teoretski HSK I IVOCLAR VIVADENT Brijuni 12
36.    Oralno stanje uzrokovano lijekovima i kako ih liječiti 26.09. teoretski SFZG Zagreb 7
37.    Put do lijepog osmijeha – nove spoznaje 26.09. radni+teoretski HSK-PS Osijek Beli Manastir 10
38.    Hrvatski parodontološki dani Rujan –listopad kongres HRVATSKO PARODONTOLOŠKO DRUŠTVO   Tečaj će biti vrednovan naknadno
39.    3. regionalni ALA Simpozij - upotreba lasera u stomatologiji 02.-04.10. Kongres MFR-STUDIJ STOMATOLOGIJE I Kraus d.o.o. Opatija 12
40.    & na kraju 2 10.10. teoretski HSK-PS Split Dubrovnik 7
41.    IX savjetovanje stomatologa sjeverozapadne Hrvatske 10.10. teoretski HSK-PS Varaždin Toplice Sv.Martin na Muri 10
42.    Male tajne za veliku praksu 17.10. teoretski HSK-PS Zagreb Zagreb 7
43.    Dan endodoncije i restaurativne stomatologije 2 17.10. radni i teoretski SFZG Zagreb 10
44.    Rizični pacijenti u stomatologiji 17.10. teoretski MFR-STUDIJ STOMATOLOGIJE Rijeka 7
45.    3. Kongres Hrvatskog društva za dentalnu implantologiju 22.-24.10. kongres HRVATSKO DRUŠTVO ZA DENTALNU IMPLANTOLOGIJU Zadar 12
46.    Stomatologija mlađe dobi-svakodnevna praksa 31.10. teoretski MFR-STUDIJ STOMATOLOGIJE Rijeka 7
47.    RADNI TEČAJ   radni HSK Zagreb 10
48.    RADNI TEČAJ   radni HSK Zagreb 10
49.    RADNI TEČAJ   radni HSK Zagreb 10
50.    4. Hrvatski međunarodni quintessence kongres 06. i 07.11. kongres HSK I Media ogled d.o.o. Zagreb 12
51.    Otisci u fiksnoprotetskoj terapiji 3, 2. 1 kreni 07.11. radni SFZG Zagreb 10
52.    Stomatologija za praktičara -nove smjernice 14.11. radni MFR-STUDIJ STOMATOLOGIJE Rijeka 10
53.    Potraga za savršenstvom korištenjem Damon bravica 20. i 21.11. teoretski SFZG Zagreb 7
54.    Kako retinirati djelomičnu protezu

05.12.

promjena datuma

demonstracijski MFR-STUDIJ STOMATOLOGIJE Rijeka 8
55.    70-obljetnica Klinike za kirurgiju lica, čeljusti i usta Zagreb 27. i 28. 11.   HRVATSKO DRUŠTVO ZA ORALNU KIRURGIJU I HRVATSKO DRUŠTVO ZA MAKSILOFACIJALNU KIRURGIJU   Tečaj će biti vrednovan naknadno
56.    Prevencija u stomatologiji-od kaosa do koncepta 05.12. teoretski HRVATSKO DRUŠTVO ZA DJEČJU I PREVENTIVNU STOMATOLOGIJU Zagreb 7
57.  3rd Pan-European Dental Congress 09.- 11. 12.        
58. HSK i GC EEO-Croatia 20. i 21. 11.  radni + teoretski HSK i GC EEO-Croatia Zagreb 10
59. 5. Hrvatski simpozij –poduzetništvo, financije i pravo u stomatologiji 05.12. simpozij HSK i MEDIA OGLED d.o.o. Zagreb 8
60. Međunarodna suradnja-HSK, KLDS, SKMi ZZS/međunarodni kongres novih tehnologija …  14.11.  kongres    Sarajevo 12
61. HSK i SANITARIA d.o.o.  10.10.  kongres    Zagreb 12
62. Dentex  11. i 12. 12. kongres  HDSP I JSK  Zagreb 12