Štovani članovi i budući članovi Hrvatske stomatološke komore,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za osnivanje privatne prakse, grupne privatne prakse, zdravstvene ustanove, te za preseljenje na novu lokaciju ili osnivanje podružnica.

 

 

Postupak osnivanja privatne prakse u ordinaciji:

  1. Ishoditi pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja privatne prakse koje izdaje Komora, a koji obrazac možete pronaći na niže navedenom linku:

             http://www.hkdm.hr/rubrika/38/Osnivanje-ordinacija

           - uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti dokaz o raspolaganju prostorom koji možete dostaviti i u običnoj kopiji

        2. Dostaviti Ministarstvu zdravstva propisanu dokumentaciju za osnivanje privatne prakse s pozivom za izlaskom komisije koja će pregledati prostor i opremu nakon   

            čega se izdaje rješenje o početku rada ordinacije

            - popis dokumenata koje je potrebno dostaviti Ministarstvu možete pronaći na niže navedenom linku (redni broj 4.):

           https://zdravlje.gov.hr/primarna-zdravstvena-zastita-provedba-zakona-o-zdravstvenoj-zastiti-3420/3420

 

Postupak osnivanja zdravstvene ustanove:

 

  1. Ishoditi pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove koje izdaje Komora, a koji obrazac možete pronaći na niže navedenom linku:

            http://www.hkdm.hr/rubrika/38/Osnivanje-ordinacija

            - uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti dokaz o raspolaganju prostorom koji možete dostaviti i u običnoj kopiji

        2. Ishoditi mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove u mreži javne zdravstvene službe koje izdaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

        3. Izraditi akt o osnivanju

        4. Akt o osnivanju se zatim podnosi Ministarstvu zdravstva na ocjenu sukladnosti sa zakonom koji se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova i Zakonom o
            zdravstvenoj zaštiti

        5.Dokumentacija se zatim predaje na Trgovački sud koji donosi rješenje o upisu zdravstvene ustanove u Registar trgovačkih društava

        6. Nakon rješenja trgovačkog suda o registraciji zdravstvene ustanove, dostaviti Ministarstvu zdravstva propisanu dokumentaciju za osnivanje zdravstvene ustanove
            s pozivom za izlaskom komisije koja će pregledati prostor i opremu nakon čega se izdaje rješenje o početku rada zdravstvene ustanove

 

Postupak osnivanja trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti:

  1. Izraditi osnivački akt trgovačkog društva – Izjava o osnivanju ili Društveni ugovor (izrađuje ga javni bilježnik)
  2. Osnivački akt se zatim podnosi Ministarstvu zdravstva na ocjenu sukladnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
  3. Dokumentacija se zatim predaje na Trgovački sud koji donosi rješenje o upisu trgovačkog društva u Registar trgovačkih društava
  4. Nakon rješenja trgovačkog suda o registraciji društva, dostaviti Ministarstvu zdravstva propisanu dokumentaciju za osnivanje trgovačkog društva s pozivom za izlaskom komisije koja će pregledati prostor i opremu nakon čega se izdaje rješenje o početku rada trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti

 


Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Hrvatsku stomatološku komoru. 

Privatna praksa-polivalentna:
Privatna praksa - osnivanje
Privatna praksa - osnivanje na novoj adresi

Privatna praksa-specijalistička:
Privatna praksa -specijalistička - osnivanje
Privatna praksa - specijalistička - osnivanje na novoj adresi
 

Grupna privatna praksa:
Grupna privatna praksa - osnivanje
Grupna privatna praksa - osnivanje na novoj adresi

Zdravstvena ustanova:
Zdravstvena ustanova - osnivanje
Zdravstvena ustanova - osnivanje na novoj adresi
Zdravstvena ustanova - osnivanje podružnice
Zdravstvena ustanova - proširenje djelatnosti