Štovani članovi i budući članovi Hrvatske komore dentalne medicine,

Ova stranica služi da na njoj pronađete odgovarajuće dokumente za osnivanje privatne prakse, grupne privatne prakse, zdravstvene ustanove i trgovačkih društva, te za preseljenje na novu lokaciju ili osnivanje podružnica.

 

Postupak osnivanja trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti:

  1. Izraditi osnivački akt trgovačkog društva – Izjava o osnivanju ili Društveni ugovor (izrađuje ga javni bilježnik)
  2. Osnivački akt se zatim podnosi Ministarstvu zdravstva na ocjenu sukladnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
  3. Dokumentacija se zatim predaje na Trgovački sud koji donosi rješenje o upisu trgovačkog društva u Registar trgovačkih društava
  4. Nakon rješenja trgovačkog suda o registraciji društva, dostaviti Ministarstvu zdravstva propisanu dokumentaciju za osnivanje trgovačkog društva s pozivom za izlaskom komisije koja će pregledati prostor i opremu nakon čega se izdaje rješenje o početku rada trgovačkog društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti

 

 

Postupak osnivanja privatne prakse dentalnog laboratorija:

  1. Ishoditi pozitivno mišljenje o opravdanosti osnivanja dentalnog laboratorija koje izdaje Komora, a koji obrazac možete pronaći na niže navedenom linku:

             http://www.hkdm.hr/rubrika/40/Osnivanje-laboratorija

           - uz popunjeni obrazac potrebno je priložiti dokaz o raspolaganju prostorom koji možete dostaviti i u običnoj kopiji

         2. Dostaviti Ministarstvu zdravstva propisanu dokumentaciju za osnivanje dentalnog laboratorija s pozivom za izlaskom komisije koja će pregledati prostor i opremu
             nakon čega se izdaje rješenje o početku rada dentalnog laboratorija

           - popis dokumenata koje je potrebno dostaviti Ministarstvu možete pronaći na niže navedenom linku (redni broj 4.):

            https://zdravlje.gov.hr/primarna-zdravstvena-zastita-provedba-zakona-o-zdravstvenoj-zastiti-3420/3420

 

Ove dokumente možete prenijeti na vaše računalo i štampati kako bi ih mogli popuniti i poslati u Hrvatsku  komoru dentalne medicine.

 

OSNIVANJE

Privatna praksa - dentalni laboratorij

Grupna privatna praksa - dentalni laboratorij

Zdravstvena ustanova

 

PRESELJENJE

Privatna praksa - dentalni laboratorij

Grupna privatna praksa - dentalni laboratorij

Zdravstvena ustanova

 

PROŠIRENJE DJELATNOSTI 

Zdravstvena ustanova

 

 

OSNIVANJE PODRUŽNICE

Zdravstvena ustanova