Upis u registar i izdavanje odobrenja za samostalan rad

Za upis u Registar dentalnih tehničara i izdavanje odobrenja za samostalan rad, potrebno je ispuniti 

Zahtjev za upis u Registar dentalnih tehničara i izdavanje odobrenja za samostalni rad (LICENCE)- HRVATSKI DRŽAVLJANI
(ovdje se nalazi link zahtjeva - molim Vas isprintajte i popunite)

Uz Zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

  1. dokaz o stručnoj kvalifikaciji koja obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost izdan u Republici Hrvatskoj ili u državi članici EGP (svjedodžbu ili diplomu),
  2. dokaz o položenom stručnom ispitu,
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),
  4. izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela struke, (Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela)
  5. dokaz o radnom statusu (ugovor o radu, potvrda poslodavca, potvrda sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sl.)

Dentalni tehničar je obvezan dokumente dostaviti u preslikama ovjerenim od javnog bilježnika, odnosno samo u preslikama, ukoliko original dokumenta predoči na uvid stručnoj službi Komore.

Sve o upisu i izdavanju odobrenja za samostalan rad pročitajte u Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad- rujan  2013.

 

za ostale informacije obratite se na 01/4886-730
e-mail pisarnica@hkdm.hr