Upis u registar i izdavanje dozvole za rad

Za upis u Registar dentalnih asistenata i izdavanje dozvole za rad, potrebno je ispuniti 

Zahtjev za upis u Registar dentalnih asistenata i izdavanje dozvole za  rad - HRVATSKI DRŽAVLJANI
(ovdje se nalazi link zahtjeva - molim Vas isprintajte i popunite)

Uz Zahtjev je potrebno dostaviti slijedeće dokumente:

1.     dokaz o stručnoj kvalifikaciji koja obuhvaća formalno obrazovanje i profesionalnu osposobljenost izdan u Republici Hrvatskoj ili u državi članici EGP (svjedodžba ili diploma) ili rješenje o priznavanju stručne kvalifikacije stečene u inozemstvu za obavljanje djelatnosti koje donosi nadležno tijelo u postupku priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija sukladno posebnom propisu,

2.     dokaz o položenom stručnom ispitu,

3.     dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu),

4.     izjavu o poštivanju etičkih i deontoloških načela struke (Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela)

5.     dokaz o radnom statusu (ugovor o radu, potvrda poslodavca, potvrda sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i sl.)

              6.     dokaz o završenom usavršavanju za poslove dentalnog asistenta ili dokaz o najmanje 3 godine rada u djelatnosti dentalne medicine u timu s doktorom
                      dentalne medicine  s danom stupanja na snagu Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje
                      zdravstvene djelatnosti („ Narodne novine“ broj: 61/11)- (ugovor o radu i potvrdu HZMO-a ili potvrdu poslodavca kojom dokazujete traženi uvjet),

7.     dokaz o članstvu u odgovarajućoj strukovnoj Komori.

Dentalni asistent je obvezan dokumente dostaviti u preslikama ovjerenim od javnog bilježnika, odnosno samo u preslikama, ukoliko original dokumenta predoči na uvid stručnoj službi Komore.

Sve o upisu i izdavanju dozvole za rad pročitajte u Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad- rujan  2013.

 

za ostale informacije

obratite se na

01/4886-730
ili putem e-maila

pisarnica@hkdm.hr