Na ovom mjestu možete vidjeti pregled svih zakonskih i podzakonskih akata u zdravstvu:

ZAKONI

           * pojašnjenje

 • Zakon o lijekovima (NN 76/13)
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15
 • Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12)
 • Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 53/12)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12)
 • Zakon o medicinskim proizvodima (NN 76/13)
 • Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza (NN125/11)
 • Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20)
 • Uredba o izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti –(NN 147/20), (NN 154/2011) , (NN 159/13)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 150/0894/09153/0971/10139/10)
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06150/08, 71/10)
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju zašitite zdravlja na radu (NN 85/06)
 • Zakon o krvi i krvnim pripravcima (NN 79/06)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 107/07)
 • Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)
 • Zakon o prestanku važenja Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 139/10)
 • Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN124/11)
 • Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti (NN 61/2011)
 • Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (SL SFRJ 22/78, 18/88, NN 53/91, 26/93, 29/94)
 • Zakon o udrugama (74/ 2014)
 • Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ( 74/ 14
 • Zakon o radu (NN 93/14)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 143/21)
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, više...  ( NN 156/13, 11/14, 12/14, 74/14, 106/14, 69/15)
 • Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 156/13, 24/14)
 • Odluku o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (NN 47/14)
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (NN 145/21)

 


PRAVILNICI

 • Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja   (49/14, 51/14, 11/15, 17/15 )
 • Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 38/1349/1393/13, 103/13, 146/13, 160/13, 34/14, 66/14, 62/15)
 • Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima ( NN 84/13)
 • Pravilnik o mjerilima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 89/13)
 • Pravilnik o registru koncesija (NN 26/13)
 • Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 52/20
 • Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 146/12)
 • Pravilnik o specijalističkom usavršavanju  doktora stomatologije (NN 115/07)
 • Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14)
 • Pravilnik o načinu vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom pacijenata u Centralnom informacijskom sustavu zdravstva Republike Hrvatske (NN 82/10)
 • Pravilnik o načinu vođenja osobnog zdravstvenog kartona u elektroničkom obliku (NN 82/10)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu doktora dentalne medicine (NN 145/13)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (135/15)
 • Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (124/13)
 • Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (NN 85/12)
 • Pravilnik o mjerilima za priznavanje naziva primarijus doktorima dentalne medicine (NN 124/1128/12)

             *    Pojašnjenje

             *    Pojašnjenje

 • Pravilnik o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe (NN 106/2019)
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca (NN 4/2014)

             * Pojašnjenje

 • Pravilnik o načinu i postupku izbora doktora specijalista medicine rada (NN 12/14)
 • Pravilnik o Europskoj kartici zdravstvenog osiguranja (NN 144/14)
 • Pravilnik o izdab+vanju profesionalne kartice NN 
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora primarne zdravstvene zaštite (NN 147/14, 17/15, 41/15)
 • Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 82/14, 17/15)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja potvrde o privremenoj nesposobnosti za rad  NN 32/15
 • Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine NN 32/15
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima NN 32/15
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom NN 50/15
 • Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca NN 113/15
 • Pravilnik o izdavanju EU potvrde NN 123/15

ODLUKE

 • Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koji se ostvaruju na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice (NN 127/19).
 • Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17, 73/17 ispravak, 30/18 ispravak, 35/2018119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20NN 123/20, NN 62/21, NN 63/22 )
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja  NN 32/19
 • Odluka o dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 123/20)
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 12/2021-223)
 • Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 124/15
 • Odluka o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstevnog osiguranja NN (156/13, 24/14)
 • Odluku o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite NN (47/14)
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite NN (32/19)
 • Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite NN (145/21)
 • Odluka o vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koje se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice (NN 51/14, 76/14 i 17/15)
 • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 147/2020
 • Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 12/2021
 • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja NN 45/2021

OSTALO

 • Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13)
 • Opći uvjeti ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 160/13)
 • Odluka Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini (NN 52/12)
 • Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2011. godini  (NN 29/11)
 • Uredba o visini minimalne plaće (NN 51/13)
 • Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 88/13), (NN 143/13)
 • Integrirani popis akademskih naziva, njihovih kratica te stručnih naziva i njihovih kratica NN 50/15
 • Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica NN 50/15