Prijedlog ugovora o poslovnoj suradnji:

Na temelju članka 36. k. izmjena i dopuna Zakona o stomatološkoj djelatnosti, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 120/09), doktori dentalne medicine obvezni su zaključiti ugovor o poslovnoj suradnji s dentalnim tehničarem u čijem laboratoriju koriste usluge izrade, odnosno popravka dentalnog pomagala.

Radi navedenog, u Komori je izrađen prijedlog ugovora o poslovnoj suradnji, koji možete koristiti prilikom izrade svakog pojedinog ugovora između doktora dentalne medicine i dentalnog tehničara. Obrazac ugovora se odnosi na subjekte koji svoju djelatnost obavljaju u privatnoj praksi, ali vam je na kraju teksta ugovora stavljena napomena kako postupiti u slučaju kada se ugovor zaključuje s pravnim osobama (zdravstvenom ustanovom ili trgovačkim društvom).

Napominjemo da je predmetni obrazac izrađen kao prijedlog, temeljem kojeg vi sami izrađujete pojedinačne ugovore s međusobno ugovorenim obvezama i pravima.