Obavijesti o namjeri davanja koncesije

 

1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite objavljena je u Narodnim novinama broj 34/10, od 19. 03. 2010., a ispravak obavijesti u Narodnim novinama broj 39/10 od 01.04.2010.

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite.

Krajnji rok za dostavu ponude je 30. siječnja 2012. godine.

ISPRAVAK obavijesti o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite objavljena je u Narodnim novinama broj 2/2012 od 4. siječnja 2012. godine.

 

2. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe objavljena je u Narodnim novinama broj 41/10 od 07.04.2010.

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite objavljena je u Narodnim novinama broj 118/11 dana 19. listopada 2011. godine.

Rok za dostavu ponude je 22. studenog 2011. godine do 12.00 sati.

 

3. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Narodnim novinama broj 43/10 od 09.04.2010.

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu objavljena je u Narodnim novinama broj 8/2012 od 18. siječnja 2012. godine. Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave obavijesti.

 

4. ZADARSKA ŽUPANIJA

     Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u djelatnosti dentalne medicine objavljena je u Narodnim novinama br. 78/12 od 13. 07. 2012. godine.

     Krajnji rok za dostavu ponude je 30 dana od objave obavijesti o namjeri davanja koncesija u Narodnim novinama.

Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe objavljena je u Narodnim novinama broj 52/10 od 28.04.2010.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama.

 

5. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranskoj županiji (za dentalnu zdravstvenu zaštitu).

Rok za dostavu ponuda je 31. 12. 2012. do 10.00 sati

Obavijest o namjeri davanja koncesije za djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite objavljena je u Narodnim novinama 59/10 od 12.05.2010.

Rok za predaju ponuda je: 15. 06. 2010. god. do 10 sati.

Napomena: u navedenoj županiji je objavljena obavijest po djelatnostima

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranjskoj županiji objavljena je u Narodnim novinama broj 119/11 dana 21. Listopada 2011. Godine.

Rok za dostavu ponude je 1. 12. 2011. do 10.00 sati.

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u Primorsko-goranjskoj županiji objavljena je u Narodnim novinama broj 8/2012 od 18. siječnja 2012. godine. Rok za dostavu ponuda je do 21. veljače 2012. godine do 10 sati.

 

6. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe objavljena je u Narodnim novinama broj 59/10 od 12.05.2010.

Rok za predaju ponuda je 11. 6. 2010. god. do 12 sati.

 

7. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

U Narodnim novinama broj 15 od 6. veljače 2013. godine, objavljena je OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije Karlovačke županije – za obavljanje zdravstvene djelatnosti – dentalne zdravstvene zaštite na području općine Vojnić.

Rok za predaju ponuda je do 8. ožujka 2013. godine do 12.00 sati.

Obavijesti o namjeri davanja koncesije za stomatološku zdravstvenu zaštitu (polivalentnu) objavljena je u Narodnim novinama br. 78/12 od 13. 07. 2012. godine.

Rok za predaju ponude je do 21. kolovoza 2012. godine do 12.00 sati.

Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljena je u Narodnim novinama broj 60/10 od 13.05.2010.

Rok za predaju ponuda je 16.06.2010. godine do 12 sati.

 

8. GRAD ZAGREB

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti (i za stomatološku zdravstvenu zaštitu).

Krajnji rok za dostavu ponude je 30 dana od dana objve obavijesti u Narodnim novinama.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti objavljena je u Narodnim novinama broj 61/10 od 19.05.2010.

Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Ispravak obavijesti objavljen u Narodnim novinama br. 72/10

 

9. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije (i za dentalnu zdravstvenu zaštitu).

Rok za dostavu ponuda je 23. siječnja 2013. godine do 10 sati

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Narodnim novinama broj 61/10 od 19.05.2010.

Rok za predaju ponude je 18. lipnja 2010. godine do 10 sati

 

10. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite objavljena je u Narodnim novinama broj 62/10 od 21.05.2010.

Rok za predaju ponude je 24. lipnja 2010. godine do 12 sati.

 

11. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (u djelatnosti dentalne medicine).

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe objavljena je u Narodnim novinama broj 65/10 od 26.05.2010.

Rok za predaju ponuda je najkasnije 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama.

 

12. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za dentalnu medicinu objavljena je u Narodnim novinama br. 77/12 od 11. 07. 2012. godine.

 Krajnji rok dostave ponude je 13. kolovoza 2012. godine u 12.00 sati

Obavijest o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite objavljena je u Narodnim novinama broj 68/10 od 02.06.2010.

Rok za predaju ponuda je 05. srpnja 2010. godine do 12 sati.

 

13. ISTARSKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite objavljena je u Narodnim novinama broj 79/10 od 24.06.2010.

Rok za dostavu ponuda: do 2. kolovoza 2010. godine do 14.00 sati.

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za zdravstvenu djelatnost stomatološke zdravstvene zaštite objavljena je u Narodnim novinama broj 90/11 dana 2. kolovoza 2011. godine.

 

14. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za djelatnost dentalne medicine u Splitsko-dalmatinskoj županiji objavljena je u Narodnim novinama broj 12/2011 od 28. siječnja 2011. godine.

Rok za dostavu ponude je do 3. ožujka 2011. do 12.00 sati.

 

15. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe objavljena u Narodnim novinama broj 11/2011 od 26. siječnja 2011. godine.

Rok za dostavu ponude je 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama.

 

16. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 OBAVIJEST o namjeri davanja koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe objavljena je u Narodnim novinama broj 85/2012 od 25. 07. 2012. godine.

Krajni rok za dostavu ponude je 30 dana od objave obavijesti o namjeri u Narodnim novinama.

 

17. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je u Narodnim novinama broj 84/10 od 07.07.2010.

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama.

NAPOMENA: Obavijesti su objavljene na oglasnim stranicama naprijed navedenih Narodnih novina u rubrici - koncesije

 

 

18. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje zdravstvene djelatnosti dentalne medicine objavljena je u Narodnim novinama broj 97/10 od 11.08.2010.

Rok za dostavu ponuda je 20. rujna 2010. do 12 sati.

 

19. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe (za dentalnu zdravstvenu zaštitu).

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave obavijesti u Narodnim novinama.

Međimurska županija je u Narodnim novinama broj 142/11 objavila OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite dojenčadi  predškolske djece i zdravstvene njege u kući.

Rok za dostavu ponuda je 9. siječanj 2012. godine u 10.00 sati.