STATUT

Pročišćeni tekst Statuta Komore (NN 118/21)
Izmjena i dopuna Statuta Komore (65/19, 118/21)


STRATEGIJA

Strategija razvoja stomatološke zaštite 2009. - 2015.
Strategija razvoja dentalne medicine 2017. - 2025.


KODEKS

Kodeks dentalne etike i deontologije


PRAVILNICI:


Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, svibanj 2014.

Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, rujan 2015.

* Pravilnik  o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, listopad i prosinac 2014.

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata, srpanj 2016.

Pravilnik o dopuni pravilnika o uvjetima, načinu i postupku provođenja provjere osposobljenosti doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata travanj 2019. godine

Pravilnik o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine- rujan, 2013.

* Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine, prosinac 2014.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine – travanj 2018.

Pravilnik o izmjeni pravilnika o postupku i uvjetima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje dentalne medicine, travanj 2019.

Pravilnik o nadležnosti, ustrojstvu i načinu djelovanja Časnog suda pri Hrvatskoj komori dentalne medicine

Pravilnik o registrima Hrvatske komore dentalne medicine

Pravilnik o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad ( licence) i dozvole za rad- veljača 2022.

Pravilnik o izboru tijela Hrvatke Komore Dentale Medicine – 2022.

Pravilnik o odličjima Hrvatske stomatološke komore - objavljen na oglasnoj ploči Komore 17. ožujka 2021. godine

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o odličjima Hrvatske komore dentalne medicine

Pravilniko izmjeni i dopuni pravilnika o odličjima hrvatske komore dentalne medicine,veljača 2014.

Pravilnik o stručnom nadzoru (NN 118/21)

Pravilnik o načinu ostvarivanja javnosti rada Komore

Pravilnik o postupanju s pečatima, žigovima i štambiljima Komore

Pravilnik o načinu oglašavanja člana Komore

Pravilnik o stručnom usavršavanju člana Komore, veljača 2022.

Pravilnik o načinu obavljanja stručne obuke kandidata za stalnog sudskog vještaka, 2004 

* Dopuna Pravilnika o načinu obavljanja stručne obuke kandidata za stalnog sudskog vještaka, rujan 2008.

Pravilnik o mirenju, veljača 2022.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu provođenja Projekta

 

ODLUKE:


Odluka o sadržaju i načinu polaganja ispita za DDM, DT i DA - strane državljanine

Odluka o sadržaju, obliku i načinu korištenja znaka "Partner Hrvatske stomatološke komore"

Odluka o korištenju baze podataka registra doktora stomatologije

Odluka o uvođenju Plakete Sv. Apolonije s poveljom

Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju Plakete Sv. Apolonije s poveljom

Odluka o osnivanju, imenovanju i načinu rada Povjerenstva za arbitražu u primjeni Pravilnika o uvjetima za davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite i lječilišta

Odluka o visini naknada za usluge koje obavlja Hrvatska komora dentalne medicinie, rujan 2010.

Odluka o visini članarine, ožujak 2012.

   Odluka o izmjeni Odluke o visini članarine, travanj 2013.

   Odluka o načinu plaćanju više članarina, ožujak 2014.

   Odluka o smanjenju članarine, ožujak 2014.

   Odluka o smanjenju članarine, prosinac 2014.

   Odluka o ukidanju supružničke članarine, prosinac 2014.

   Odluka o oslobađanju plaćanja članarine, ožujak 2020.

   Odluka o smanjenju članarine sa 01.01.2023., siječanj 2023.

 

Izmjena Odluke o visini naknada za usluge, koje obavlja Hrvatska komora dentalne medicine, lipanj 2016.

Izmjena odluke o visini naknada za usluge koje obavlja Hrvatska komora dentalne medicine, prosinac 2017.

Odluka o uvjetima i načinu obnavljanja " spornih" odobrenja za samostalan rad (licenci) i dozvola za rad članova Komore

Izmjena Odluke o uvjetima i načinu obnavljanja spornih licenci i dozvola za rad

 Odluka o visini naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koju plaća korisnik prava na informaciju

Odluka o troškovima mirenja, lipanj 2015.

Odluka o visini naknada za provođenja provjere osposobljenosti, prosinac 2022.

Odluka o uvjetima provođenja tečajeva stručnog usavršavanja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COVID-19, rujan 2020.

Odluka o načinu stručnog usavršavanja, stjecanja bodova te obnovi licence i dozvole za rad za članove Komore za razdoblje 11.03.2020. – 31.12.2020.


Popis literature za provjeru osposobljenosti:

DOKTORI DENTALNE MEDICINE

DENTALNI TEHNIČARI

DENTALNI ASISTENTI


Nomenklatura stomatoloških usluga

Povećana vrijednost boda nomenklature dentalnih usluga