OBAVIJEST O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA UPRAVNIH PRISTOJBI U POSTUPCIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD( LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD 

IZDAVANJE I OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD

Člankom 9. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09), propisan je postupak s pismenima koja podliježu plaćanju upravne pristojbe. Člankom 2. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000, i 116/00), propisano je da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, a člankom 3. stavkom 1. istog Zakona, da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska. Člankom 6. istoga Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, pa je odredbom članka 7. stavka 2. točka 14. Zakona propisano da se pristojbe ne plaćaju na spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa.

 

Prema mišljenju Ministarstva financija – Porezne uprave – središnjeg ureda, klasa: 412-01/14-01/03, urbroj: 513-07-21-01/14-5 od 25. kolovoza 2014. godine, odobrenje za samostalan rad, propisan kao obvezni uvjet za obavljanje poslova zdravstvenih radnika u radnom odnosu za poslodavca i za samostalno obavljanje djelatnosti, je uvjet za ostvarivanje prava iz radnog odnosa odnosno prava zaposlenih i samozaposlenih osoba. Dakle i upravni postupak izdavanja odobrenja za samostalan rad bio bi u vezi  s ostvarivanjem radnih i socijalnih prava, pa se sukladno članku 7. stavku 2. točka 14. Zakona o upravnim pristojbama, oslobođenje od obveze plaćanja upravnih pristojbi primjenjuje i kod izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad i dozvola za rad.

 

Slijedom navedenog, Komora NEĆE NAPLAĆIVATI upravnu pristojbu u postupcima davanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licenci) i dozvola za rad, no u odgovarajućem rješenju te na samom odobrenju (licenci), odnosno dozvoli za rad, treba u skladu s odredbom članka 16. stavka 5. istoga Zakona, naznačiti na osnovi kojih su odredbi Zakona i drugih propisa stranke oslobođene od plaćanja.

 


POZIV OSOBAMA KOJE IMAJU KOMUNIKACIJSKIH TEŠKOĆA

UZROKOVANIH OŠTEĆENJEM SLUHA

 

Hrvatska komora dentalne medicine je svjesna činjenice da među svojim članovima ima osoba koje imaju određene teškoće uzrokovane oštećenjem sluha, te im je iz tog razloga otežano praćenje tečajeva stručnog usavršavanja potrebnih za obnavljanje odobrenja za samostalan rad i dozvole za rad.

Kako bi im mogli osigurati odgovarajuće stručno usavršavanje,molimo Vas, ukoliko osobno imate ili poznajete kolege sa sličnim teškoćama,  da se javite voditeljici Ureda za organizaciju,gospođi Jadranki Vencl na broj: 01/4886 725 ili mail: jadranka.vencl@hkdm.hr

 

Nadamo se da ćemo Vam pomoći na obostrano zadovoljstvo.

 

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE


Popis literature za provjeru stručnosti osposobljenosti doktora dentalne medicine:

hrvatski

english


Usavršavanje za poslove dentalnog/e asistenta/ice – omogućeno polaznicima iz cijele Hrvatske!

Prijave su u tijeku!

Posebnost programa je u pristupu polaznicima i načinu edukacije koju omogućuje multimedijski interaktivni sustav za samostalno e–učenje jedini takav u regiji, koji je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Program omogućava fleksibilnost u pohađanju nastave uz rad i učenje od kuće polaznicima iz cijele Hrvatske i regije. U 6 mjeseci samo 6 dolazaka u učionicu!
Program usavršavanja izvodi se putem:

 • interaktivnog multimedijskog sustava za e–učenje u fondu od 136 sati
 • redovite nastave u Učilištu Ambitio u fondu od 76 sati i
 • praktične nastave u ordinaciji dentalne medicine u fondu od 40 sati.

Ukupno trajanje programa iznosi 252 sata odnosno 6 mjeseci.

Uvjeti upisa:
U program usavršavanja za poslove dentalnog/e asistenta/ice može se upisati osoba koja ima: minimalno završenu četverogodišnju srednju školu zdravstvenog usmjerenja u Hrvatskoj ili jednakovrijedno srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu odnosno jednu od slijedećih zdravstvenih škola:

 • medicinsku školu,
 • školu za dentalnog/u tehničara/ku,
 • školu za zdravstveno-laboratorijskog/u tehničara/ku,
 • školu za sanitarnog/u tehničara/ku,
 • školu za farmaceutskog/u tehničara/ku,
 • škola za fizioterapeutskog/u tehničara/ku,
 • školu za primalje.

Program usavršavanja također mogu upisati zdravstveni radnici sa završenim preddiplomskim i/ili diplomskim te integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem odnosno zdravstveni radnici koji imaju višu ili visoku školu odgovarajućeg zdravstvenog usmjerenja.
Specifični uvjeti:
Pristup osobnom računalu, poznavanje osnova korištenja računala te pristup internetu jer se veći dio programa usavršavanja temelji na interaktivnom sustavu e-učenja.

Uspješnim završetkom programa usavršavanja stječe se:
1. uvjerenje Republike Hrvatske o usavršavanju za poslove dentalnog asistenta/dentalne asistentice koje se upisuje u e-radnu knjižicu,
2. KPR-AVD međunarodni certifikat koji se odnosi na osnovne postupke oživljavanja i zbrinjavanja hitnih stanja te rukovanje automatskim defibrilatorom obavezan u zemljama EU.

Nova znanja dentalnog asistenta poboljšat će kvalitetu usluge i rada u ordinacijama dentalne medicine, a samostalnost u radu nakon usavršavanja doprinosi većoj učinkovitosti dentalnog tima.

Osobe koje završe program usavršavanja za dentalnog asistenta moći će:

 • asistirati doktoru dentalne medicine pri pružanju dentalnih usluga i terapijskih postupaka,
 • održavati higijenu i čistoću u ordinaciji, ispravno sterilizirati instrumente i održavati zubne pribore,
 • voditi propisane evidencije i dentalnu dokumentaciju koristeći računalo,
 • primijeniti postupke oživljavanja i zbrinjavanja hitnih stanja te rukovati s automatskim defibrilatorom u skladu sa smjernicama europskog društva za reanimatologiju,
 • komunicirati na primjeren način i primijeniti pravila poslovnog bontona,
 • provoditi mjere zaštite na radu i mjere zaštite zdravstvenog radnika.

 
Ovaj program usavršavanja odobren je Rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja kao formalni program koji se upisuje u e-radnu knjižicu.
Program je verificirala i Hrvatska komora dentalne medicine, a zdravstveni radnik koji isti upiše, oslobođen je od obveze stjecanja bodova za godinu u kojoj je bio polaznik tog programa.

Za više informacija slobodno nas potražite na:
Učilište Ambitio ustanova za obrazovanje odraslih
Kuniščak 1A, 10000 Zagreb
tel: 01 4677 802, 4677 803
fax: 01 4677 801
web: www.uciliste-ambitio.hr
e-mail:  info@uciliste-ambitio.hr