OBAVIJEST O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA UPRAVNIH PRISTOJBI U POSTUPCIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD( LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD 

IZDAVANJE I OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD

Člankom 9. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09), propisan je postupak s pismenima koja podliježu plaćanju upravne pristojbe. Člankom 2. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000, i 116/00), propisano je da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, a člankom 3. stavkom 1. istog Zakona, da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska. Člankom 6. istoga Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, pa je odredbom članka 7. stavka 2. točka 14. Zakona propisano da se pristojbe ne plaćaju na spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa.

 

Prema mišljenju Ministarstva financija – Porezne uprave – središnjeg ureda, klasa: 412-01/14-01/03, urbroj: 513-07-21-01/14-5 od 25. kolovoza 2014. godine, odobrenje za samostalan rad, propisan kao obvezni uvjet za obavljanje poslova zdravstvenih radnika u radnom odnosu za poslodavca i za samostalno obavljanje djelatnosti, je uvjet za ostvarivanje prava iz radnog odnosa odnosno prava zaposlenih i samozaposlenih osoba. Dakle i upravni postupak izdavanja odobrenja za samostalan rad bio bi u vezi  s ostvarivanjem radnih i socijalnih prava, pa se sukladno članku 7. stavku 2. točka 14. Zakona o upravnim pristojbama, oslobođenje od obveze plaćanja upravnih pristojbi primjenjuje i kod izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad i dozvola za rad.

 

Slijedom navedenog, Komora NEĆE NAPLAĆIVATI upravnu pristojbu u postupcima davanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licenci) i dozvola za rad, no u odgovarajućem rješenju te na samom odobrenju (licenci), odnosno dozvoli za rad, treba u skladu s odredbom članka 16. stavka 5. istoga Zakona, naznačiti na osnovi kojih su odredbi Zakona i drugih propisa stranke oslobođene od plaćanja.

 


POZIV OSOBAMA KOJE IMAJU KOMUNIKACIJSKIH TEŠKOĆA

UZROKOVANIH OŠTEĆENJEM SLUHA

 

Hrvatska komora dentalne medicine je svjesna činjenice da među svojim članovima ima osoba koje imaju određene teškoće uzrokovane oštećenjem sluha, te im je iz tog razloga otežano praćenje tečajeva stručnog usavršavanja potrebnih za obnavljanje odobrenja za samostalan rad i dozvole za rad.

Kako bi im mogli osigurati odgovarajuće stručno usavršavanje,molimo Vas, ukoliko osobno imate ili poznajete kolege sa sličnim teškoćama,  da se javite voditeljici Ureda za organizaciju,gospođi Jadranki Vencl na broj: 01/4886 725 ili mail: jadranka.vencl@hkdm.hr

 

Nadamo se da ćemo Vam pomoći na obostrano zadovoljstvo.

 

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE


Popis literature za provjeru stručnosti osposobljenosti doktora dentalne medicine:

hrvatski

english


Usavršavanje za poslove dentalnog asistenta – omogućeno polaznicima iz cijele Hrvatske!

Upisi su u tijeku!

 

U formalnom učenju i obrazovanju odraslih odobren je prvi program u Republici Hrvatskoj koji se uz redovitu nastavu provodi i putem e-učenja.

Zahvaljujući suradnji s britanskim dentalnim vijećem General Dental Council (GDC), britanskim odborom za certifikaciju dentalnih sestara The National Examining Board for Dental Nurses (NEBDN) i britanskom tvrtkom Smile on ltd., omogućeno je usavršavanje za dentalnog asistenta polaznicima iz cijele Hrvatske uz minimalne troškove.

Program omogućava fleksibilnost u pohađanju nastave uz rad i učenje od kuće. U 6 mjeseci samo 6 dolazaka u učionicu!

Program usavršavanja za poslove dentalnog asistenta može upisati osoba koja ima završenu četverogodišnju srednju školu zdravstvenog usmjerenja u Republici Hrvatskoj ili jednakovrijedno srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu odnosno jednu od slijedećih zdravstvenih škola:

-       medicinska škola,

-       škola za dentalnog tehničara,

-       škola za sanitarnog tehničara,

-       škola za farmaceutskog tehničara,

-       škola za fizioterapeutskog tehničara,

-       škola za laboratorijskog tehničara,

-       škola za primalje,

-       škola za masere-kupeljare.

 

Uspješnim završetkom programa usavršavanja stječe se:

1. uvjerenje Republike Hrvatske o usavršavanju za poslove dentalnogasistenta/dentalne asistentice koje se upisuje u radnu knjižicu,

2. KPR-AVD međunarodni certifikat koji se odnosi na osnovne postupke oživljavanja i zbrinjavanja hitnih stanja te rukovanje automatskim defibrilatorima obavezan u zemljama EU,

3. britanski certifikat o položenom ispitu za dentalnu sestru izdan od strane The National Examining Board for Dental Nurses (NEBDN).

 

Nova znanja dentalnog asistenta poboljšat će kvalitetu usluge i rada u ordinacijama dentalne medicine, a samostalnost u radu nakon usavršavanja doprinosi većoj učinkovitosti dentalnog tima.

 

Osobe koje završe program usavršavanja za dentalnog asistenta biti će u stanju:

-      planirati terapijske postupke u dogovoru s dentalnim timom te samostalno voditi listu pacijenata i terapijskih postupaka

-      samostalno i prema uputi doktora dentalne medicine redovito analizirati količinu i ispravnost zaliha materijala u skladištu te ispravnost prostora i opreme u ordinaciji dentalne medicine

-      osigurati ugodno okruženje u čekaonici dentalne medicine te primjereni tiskani i drugi zdravstveno-odgojni materijal u dogovoru s dentalnim timom

-      samostalno dezinficirati radno mjesto, radne površine, instrumente i ostali pribor za terapijske postupke

-      samostalno sterilizirati instrumente i pribor za terapijske postupke te provesti kontrolu sterilizacije u skladu sa standardima i zakonskim propisima

-      samostalno pripremiti instrumente i pribor te asistirati doktoru dentalne medicine tijekom terapijskog postupka prema uputi

-      samostalno pripremiti pacijenta za terapijski postupak i zbrinuti ga nakon terapijskog postupka u skladu sa standardima i zakonskim propisima, poštujući njegovo dostojanstvo i pravo na različitost

-      raditi u timu s doktorom dentalne medicine tijekom izvođenja dijagnostičko-terapijskog postupka u skladu sa standardima

-      samostalno prepoznati hitna medicinska stanja i sudjelovati u njihovom rješavanju

-      upoznati korisnika dentalno–medicinskih usluga s osnovnim pravilima oralne higijene i prevencije te sudjelovati u procesu zdravstvenog odgoja zajednice

-      upisati dentalni status pacijenta prema nalogu doktora dentalne medicine, arhivirati osobnu dentalnu i ostalu medicinsku dokumentaciju u skladu s propisom te izraditi izvješća o izvršenim terapijskim postupcima

-      primijeniti suvremenu informatičku tehnologiju u izradbi i pohranjivanju medicinske, statističke i financijske dokumentacije

-      samostalno naplatiti dentalnu uslugu prema cjeniku usluga

-      samostalno kontrolirati rok valjanosti lijekova i dentalnih materijala, voditi izdatnice i primke za dentalni materijal te redovito naručivati nove materijale za terapijske postupke u dogovoru s doktorom dentalne medicine

-      upoznati pacijenta s tijekom terapijskog postupka sukladno nadležnosti dentalnog asistenta te samostalno ili u timu riješiti komunikacijsku prepreku s pacijentom (djeca, starije i nemoćne osobe, osobe s invaliditetom, osobe iz drugih govornih područja)

-      komunicirati unutar i izvan dentalnog tima (primjenjujući profesionalnu etiku, stručnu terminologiju i suvremenu informatičku tehnologiju)

-      redovito se stručno usavršavati te primjenjivati novostečena znanja i vještine u svakodnevnom radu

-      samovrjednovati rad u ordinaciji dentalne medicine te u svakodnevnom radu primjenjivati važeće zakonske propise, etički kodeks i protokol

-      samostalno zbrinuti medicinski, kemijski i mehanički otpad u skladu s važećim zakonskim propisima

-      samostalno primijeniti mjere osobne zaštite i mjere zaštite pacijenta

-      samostalno izvesti higijensko-epidemiološke mjere u ordinaciji i mjere postekspozicijske profilakse u skladu sa zakonskim standardom (nakon ubodnog i ugriznog incidenta te nakon izloženosti sekretima – krv, slina, gnoj).

 

Nastavni plan i program usklađeni su s hrvatskim i europskim kvalifikacijskim okvirom i ishodima učenja potrebnim za rad u ordinaciji dentalne medicine na radnom mjestu dentalnog asistenta/dentalne asistentice. Osim postupka provjere i odobravanja od strane Agencije za strukovno obrazovanje odraslih i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, program je verificiran i od strane Hrvatske komore dentalne medicine, a u samoj izradi sudjelovali su stručnjaci britanskog dentalnog vijeća General Dental Council (GDC) i britanskog odbora za certifikaciju dentalnih sestara The National Examining Board for Dental Nurses (NEBDN).

Za više informacija slobodno nas potražite na:

Učilište Ambitio
ustanova za obrazovanje odraslih

Ksaver 196, 10000 Zagreb
tel: 01 4677 802

fax: 01 4677 801

www.uciliste-ambitio.hr

e-mail:  info@uciliste-ambitio.hr