OBAVIJEST DENTALNIM TEHNIČARIMA


Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 63. izvanrednoj sjednici održanoj 10. studenoga 2022. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je odluku o povećanju vrijednost boda, pa je slijedom toga došlo i do povećanja vrijednost DTP-a za dentalne tehničare. Nove cijene stupile su na snagu sa 12.11.2022. godine.

DTP cijene studeni 2022.


Nove cijene dentalne tehnike

DL cijene lipanj 2022.

DO cijene lipanj 2022.


Odgovor: Financiranje pipravničkog staža dentalnih tehničara, 26.04.2021. g.


Obavijest dentalnim asistentima i dentalnim tehničarima o odredbama pravilnika o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad (licence) i dozvole za rad


Pripravnički staž dentalnih tehničara, 30. ožujka 2021. godine


Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio je nove cijene za dentalnu tehniku koje se primjenjuju od 11. veljače 2021. godine, a nalaze se u tablicama u prilogu.

Prilog 1

Prilog 2


Hrvatska komora dentalne medicine obavještava dentalne tehničare kako su stupanjem na snagu Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“, broj 79/15) izmijenjene cijene dijagnostičko terapijskih postupaka u specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Skrećemo pozornost na izmjenu cijena iz područja ortodoncije (tabela br. 2).

Više na linku: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_36_758.html


OBAVIJEST O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA UPRAVNIH PRISTOJBI U POSTUPCIMA IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA SAMOSTALNI RAD( LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD 

IZDAVANJE I OBNAVLJANJE ODOBRENJA ZA SAMOSTALAN RAD (LICENCI) I DOZVOLA ZA RAD

Člankom 9. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09), propisan je postupak s pismenima koja podliježu plaćanju upravne pristojbe. Člankom 2. stavkom 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ br. 8/96, 95/97, 131/97, 68/98, 77/96, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda RH broj U-I-747/96, 744/98 od 1. ožujka 2000, i 116/00), propisano je da je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreće postupak, a člankom 3. stavkom 1. istog Zakona, da pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave, odnosno u trenutku podnošenja podneska. Člankom 6. istoga Zakona propisana su opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi, pa je odredbom članka 7. stavka 2. točka 14. Zakona propisano da se pristojbe ne plaćaju na spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa.

 

Prema mišljenju Ministarstva financija – Porezne uprave – središnjeg ureda, klasa: 412-01/14-01/03, urbroj: 513-07-21-01/14-5 od 25. kolovoza 2014. godine, odobrenje za samostalan rad, propisan kao obvezni uvjet za obavljanje poslova zdravstvenih radnika u radnom odnosu za poslodavca i za samostalno obavljanje djelatnosti, je uvjet za ostvarivanje prava iz radnog odnosa odnosno prava zaposlenih i samozaposlenih osoba. Dakle i upravni postupak izdavanja odobrenja za samostalan rad bio bi u vezi  s ostvarivanjem radnih i socijalnih prava, pa se sukladno članku 7. stavku 2. točka 14. Zakona o upravnim pristojbama, oslobođenje od obveze plaćanja upravnih pristojbi primjenjuje i kod izdavanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad i dozvola za rad.

 

Slijedom navedenog, Komora NEĆE NAPLAĆIVATI upravnu pristojbu u postupcima davanja, obnavljanja i oduzimanja odobrenja za samostalan rad (licenci) i dozvola za rad, no u odgovarajućem rješenju te na samom odobrenju (licenci), odnosno dozvoli za rad, treba u skladu s odredbom članka 16. stavka 5. istoga Zakona, naznačiti na osnovi kojih su odredbi Zakona i drugih propisa stranke oslobođene od plaćanja.


POZIV OSOBAMA KOJE IMAJU KOMUNIKACIJSKIH TEŠKOĆA

UZROKOVANIH OŠTEĆENJEM SLUHA

 

Hrvatska komora dentalne medicine je svjesna činjenice da među svojim članovima ima osoba koje imaju određene teškoće uzrokovane oštećenjem sluha, te im je iz tog razloga otežano praćenje tečajeva stručnog usavršavanja potrebnih za obnavljanje odobrenja za samostalan rad i dozvole za rad.

Kako bi im mogli osigurati odgovarajuće stručno usavršavanje,molimo Vas, ukoliko osobno imate ili poznajete kolege sa sličnim teškoćama,  da se javite voditeljici Ureda za organizaciju,gospođi Jadranki Vencl na broj: 01/4886 725 ili mail: jadranka.vencl@hkdm.hr

 

Nadamo se da ćemo Vam pomoći na obostrano zadovoljstvo.

 

 

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE


Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje donijelo je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 34/2014.

Člankom 3. navedenog Pravilnika, Popis dentalnih pomagala zamijenjen je novim Popisom dentalnih pomagala, koji je sastavni dio Pravilnika i objavljujemo ga u prilogu. Izmjena Popisa dentalnih pomagala odnosi se na promjenu cijena materijala, za koju se povećava ukupna cijena pomagala.

Navedena promjena stupila je na snagu 19. ožujka 2014. godine.

CJENIK


Ovim putem želimo Vas obavijestiti da je HZZO objavio ODLUKU O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA ISPOSTAVLJANJE RAČUNA ZA TERAPIJSKE POSTUPKE PROTETIKE IZNAD UKUPNO MOGUĆEG IZNOSA SREDSTAVA.

Navedenom Odlukom utvrđen je kriterij osnovom kojeg zdravstvene ustanove i privatni doktori dentalne medicine ugovoreni u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), mogu ispostavljati račune za terapijske postupke protetike IZNAD ukupno mogućeg iznosa sredstava utvrđenog člankom 84. stavkom 3. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (do 30%).

Kriterij za ispostavljanje računa iznad ukupno mogućeg iznosa sredstava za ispostavljanje računa za terapijske postupke je 25%-tna opredijeljenost osiguranih osoba dobne skupine iznad 55 godina za određeni tim u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne). Ispostavljanje računa za terapijske postupke moguće je najviše do 50% u okviru ukupno mogućeg iznosa sredstava prema računima ispostavljenim za dijagnostičko-terapijske postupke utvrđenog u skladu s člankom 84. stavkom 1. Odluke o ugovaranju.

Dakle, dentalne ordinacije koje ispunjavaju naprijed navedeni uvjet, mogu ispostavljati račune za terapijske postupke do najviše 50%, umjesto dosadašnjih 30 % u okviru ukupno mogućeg iznosa sredstava prema računima ispostavljenim za DTP.

HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE


Na Okruglom stolu dentalnih tehničara, koji je održan u Zagrebu, 28. listopada 2013. godine, doneseni su slijedeći  ZAKLJUČCI

Prilog iz emisije Hrvatska uživo...


Poštovane kolegice i kolege  dentalni tehničari !

Proteklih dana zaprimili smo mnogo vaših pismenih i usmenih pritužbi, vezanih za smanjenje broja protetskih radova za osiguranike HZZO-a.Kako uzrok problema nalazimo u načinu na koji se protetika ograničava na 30%DTP potupaka koji se obračunavaju u ukupnom prihodu ordinacija, poduzeli smo sve što je u našoj moći kako bi se navedena situacija promijenila.Održani su sastanci unutar Komore i nekoliko sastanaka u direkciji HZZO-a.Vjerujemo da smo na dobrom putu da se izvrše određene korekcije koje bi povečale kvote protetike u ukupnom DTP-u.

Ovim putem zahvaljujem se svima koji su nam se javili i ukazali na problem .U svrhu boljeg informiranja i iznalaženja rješenja za sve probleme kojima je naša struka proteklih godina pritisnuta, najavljujem da ćemo u Listopadu,u Zagrebu organizirati veliki Okrugli stol za sve dentalne tehničare.O točnom mjestu i vremenu održavanja skupa biti ćete naknadno obavješteni.

S poštovanjem,

                            Predsjednica Strukovnog razreda dentalnih tehničara

                                           Vesna Krizmanić,Viši zubni tehničar


Temeljem mnogobrojnih upita vezanih za najnovije smanjenje vrijednosti boda dentalne tehnike na primarnoj razini zdravstvene zaštite, a u skladu s Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja, objavljenog u Narodnim novinama br. 103. od 9.kolovoza 2013., donosimo vam niže navedenu tabelu-cjenik dentalnih pomagala koja je na snazi od 17. kolovoza 2013. Iz svega naprijed navedenog vidljivo je da se cijene dentalnih pomagala nisu mijenjale. 

Cjenik


NOVE CIJENE U DENTALNOJ TEHNICI OD 01. SVIBNJA 2013.

Popis dentalnih pomagala  i ortodontskih naprava/ cjenik


OBAViJEST- VISINA CIJENE METALA

                Sukladno članku 19. Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“  broj 38/13), osigurana osoba u cijelosti snosi troškove kobalt-kromovih slitina koje su utrošene za izradu lijevane metalne proteze i isti nisu uključeni u cijenu lijevane proteze iz Popisa dentalnih pomagala te snosi troškove neplemenitih, poluplemenitih i plemenitih slitina utrošenih za izradu krunica i lijevanih nadogradnji u slučaju kada ostvaruje pravo na navedena dentalna pomagala i isti nisu uključeni u cijenu dentalnih pomagala iz Popisa dentalnih pomagala.

Slijedom navedenog, na prijedlog Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara, Skupština Komore je na 5. sjednici održanoj 12. travnja 2013. godine, donijela Odluku o minimalnoj cijeni za metalnu protezu u iznosu od 100,00 kn te minimalnu cijenu u iznosu od 50,00 kn za nadoplatu po krunici ili nadogradnji, ako su iste napravljene (izlivene) od čelika.


NOVA VRIJEDNOST BODA I CIJENE MATERIJALA U DENTALNOJ TEHNICI

 

Od 1. travnja 2013. nova vrijednost boda u dentalnoj tehnici 7,11 i nova cijena materijala povećana za 10%

 POPIS DENTALNIH POMAGALA I ORTODONTSKIH NAPRAVA

POPIS DENTALNIH POMAGALA I ORTODONTSKIH NAPRAVA/ izdvojeno


Temeljem Vaših upita vezanih na izdavanje računa za dentalne tehničare i oslobađanje od plaćanja PDV-a, ovim putem Vam želimo ukazati na obavezu kojim svaki račun, pri dnu, mora sadržavati slijedeći tekst: „Oslobođeno od plaćanja PDV-a temeljem članka 11., stavak eZakona o PDV-u“


OBAVIJEST DENTALNIM TEHNIČARIMA O VREDNOVANJU  STRUČNOG USAVRŠAVANJA  U  2012. GODINI

 

Na prijedlog Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine donijelo je Odluku, temeljem koje je prolongiran rok dentalnim tehničarima za prikupljanje bodova stručnog usavršavanja u 2012. godini, na način da se isti mogu prikupiti najkasnije do 30. lipnja 2013. godine.

Napominjemo da ostaje obveza dentalnih tehničara da neovisno o pravu na naknadno prikupljanje nedostatnih bodova iz 2012. godine, vode računa o svojoj obvezi stručnog usavršavanja u ovoj, 2013. godini.

 


 

Dopis upućem Ministarstvu zdravlja pročitajte ovdje.

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 12/12)

Tumačenje Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Tumačenje MZ Zakona o izmjeni i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti pročitajte ovdje

Tumačenje primjene Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti pročitajte ovdje.