Hrvatska komora dentalne medicine - logo

Javni poziv

za iskazivanje interesa za rad u povjerenstvima Hrvatske komore dentalne medicine
Izvršni odbor Hrvatske komore dentalne medicine dana 5. rujna 2023. godine objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa članova Komore za rad u povjerenstvima Komore.
Na Javni poziv se mogu prijaviti članovi Komore koji imaju važeće odobrenje za samostalan rad (licencu) odnosno dozvolu za rad te obrazlože svoj interes za rad u pojedinom povjerenstvu.
Mandat rada u povjerenstvu traje šest godina u razdoblju 2023. – 2029. godine.
 
Na temelju članka 54. Statuta Komore ovaj Javni poziv odnosi se na rad u niže navedenim povjerenstvima:
 
POVJERENSTVO ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
  • doktori dentalne medicine, dentalni tehničari, dentalni asistenti i dentalni higijeničari
POVJERENSTVO ZA ETIKU I DEONTOLOGIJU
  • doktori dentalne medicine, dentalni tehničari, dentalni asistenti i dentalni higijeničari
POVJERENSTVO ZA DODJELU POMOĆI
  • doktori dentalne medicine, dentalni tehničari, dentalni asistenti i dentalni higijeničari
POVJERENSTVO ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA
  • doktori dentalne medicine i dentalni tehničari
POVJERENSTVO ZA MIRENJE
  • doktori dentalne medicine
POVJERENSTVO ZA SURADNJU S OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA
  • doktori dentalne medicine i dentalni tehničari
POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
  • doktori dentalne medicine, dentalni asistenti i dentalni higijeničari
POVJERENSTVO ZA OSNIVANJE I PRESELJENJE DENTALNIH ORDINACIJA, DENTALNIH LABORATORIJA, ZDRAVSTVENIH USTANOVA I DRUGIH PRAVNIH OSOBA
  • doktori dentalne medicine i dentalni tehničari
POVJERENSTVO ZA SPECIJALISTIČKU ZAŠTITU DENTALNE MEDICINE
  • doktori dentalne medicine
POVJERENSTVO ZA PRIVATNU PRAKSU
  • doktori dentalne medicine i dentalni tehničari.
Na temelju članka 45. stavka 1. točka 5. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine, Izvršni odbor Komore uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore i na prijedlog područnih sjedišta, Upravnog odbora strukovnog razreda dentalnih tehničara te Upravni odbor strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara imenuje i razrješava članove povjerenstava, slijedom čega će Izvršni odbor Komore izvršiti izbor između članova koji su iskazali interes.
Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Komore i svim glasilima Komore.
Svi zainteresirani članovi Komore mogu dostaviti svoju ponudu najkasnije do 15. listopada 2023. godine, na popunjenom obrascu u nastavku.
 
IZVRŠNI ODBOR HRVATSKE KOMORE DENTALNE MEDICINE
 

Hrvatska komora dentalne medicine - logo

Prijava

na Javni poziv za iskazivanje interesa za rad u povjerenstvima Hrvatske komore dentalne medicine

Ime i prezime *
Strukovni razred *
Kontakt telefon/ mobitel: *
E-mail adresa *
Adresa stanovanja *
Adresa za dostavu pošte

Podaci o zaposlenju

Zaposlen u (ordinacija/laboratorij, zdravstvena ustanova, trgovačko društvo): *
Na radnom mjestu: *
Kratki životopis *

Prijava

Povjerenstvo za koje se iskazuje interes:*
Povjerenstvo za stručno usavršavanje (DDM, DT, DA i DH)
Povjerenstvo za etiku i deontologiju (DDM, DT, DA i DH)
Povjerenstvo za dodjelu pomoći (DDM, DT, DA i DH)
Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora (DDM i DT)
Povjerenstvo za mirenje (DDM)
Povjerenstvo za suradnju s osiguravajućim društvima (DDM i DT)
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata (DDM, DA i DH)
Povjerenstvo za osnivanje i preseljenje dentalnih ordinacija, dentalnih laboratorija, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba (DDM i DT)
Povjerenstvo za specijalističku zaštitu dentalne medicine (DDM)
Povjerenstvo za privatnu praksu (DDM i DT)
Prijedlozi poboljšanja u radu Povjerenstva: *
Mjesto i datum: *
Vlastoručni potpis *
Clear

hkdm gray
HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE (HKDM) je samostalna i neovisna staleška i stručno poslovna organizacija doktora dentalne medicine, dentalnih tehničara, dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara na području Republike Hrvatske sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima. HKDM štiti prava i interese svojih članova te brine o ugledu i unapređenju njihove struke. HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE  zastupa i predstavlja svoje članove pred državnim tijelima i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.


 
 
 
Za sva pitanja nazovite
ili pošaljite poruku na
Image
Preuzmite mobilnu aplikaciju
HKDM-a

 

hkdm-google-play
hkdm-app-store